Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Problemes derivats de les relacions socials

L’estigma social i la discriminació. Treball d’investigació

per filosofem | 21/01/2020

Inici > Ètica > 1r ESO Bloc 2: La comprensió, el respecte i la igualtat en les relacions (...) > Problemes derivats de les relacions socials

Llengües d'aquest article: català Español

Segons la Wikipedia,

La relación social se refiere a la multitud de interacciones entre dos o más personas, reguladas por normas..

Activitat 1. Fes una definició del concepte "estigma social"

Activitat 2 Fes un treball d’investigació sobre un dels temes indicats a continuació:

 • Classisme i aporofòbia
 • Gordofòbia
 • Homofòbia
 • Masclisme
 • Racisme i xenofòbia
 • Transfòbia

Per a fer el treball d’investigació, seguiràs aquest índex:

 1. Definició (del tema sobre el que vas a fer el treball)
 2. Arguments a favor
 3. Arguments en contra
 4. Opinió Personal
 5. Webgrafia

Activitat 3. L’estigma i l’assetjament. Escriu una reflexió per a explicar perquè les persones que pateixen algun estigma social són habitualment assetjades (mínim: 10 línies).