Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Felicitat i llibertat

CercaWeb (Webquest) feta per Jorge Ivan Hoyos Morales

per filosofem | 04/12/2018

Inici > Ètica > 2n ESO Bloc 1: La reflexió ètica > Felicitat i llibertat

Llengües d'aquest article: català Español

Imaginem que estem en Camelot dins del castell del rei Arturo al costat de les dames i els cavallers de la taula redona. Allí s’està parlant de cercar coses molt importants: la llibertat, la felicitat, l’amor, la justícia i la bellesa. En la taula redona es diu que totes aquestes coses són exigències que té cada persona.

Adaptació del treball a realitzar per a Ètica

  • En primer lloc, definir els conceptes "llibertat" i "felicitat".
  • En segon lloc, triar un conte i llegir-ho atentament.
  • En tercer lloc, analitzar el conte triat per a descobrir què ens vol transmetre en relació a la llibertat i la felicitat.
  • Finalment, fer una presentació de diapositives amb les definicions, el conte i els resultats obtinguts de l’anàlisi del mateix en relació a la llibertat i la felicitat.

Temporització:

  • Definició de conceptes: 1 sessió
  • Elecció, lectura i anàlisi del conte: 2 sessions
  • Elaboració d’una presentació de diapositives: 3 sessions

Veure en línia : La CercaWeb (Webquest)