Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Presència del valencià a les escoles

XXVI Escola d’Estiu DE LES TERRES DEL SUD DEL PAÍS VALENCIÀ

per filosofem | 30/01/2008

Inici > Recursos > Educació a debat > Debat pedagògic > Presència del valencià a les escoles

Abans de l’any 1.983 la presència del valencià a les escoles era simbòlica. Amb l’aprovació de la llei d’Ús comença a definir-se una certa política lingüística que permet impulsar la presència de la nostra llengua a les escoles .

A l’any 85-86 s’oferta a Elx, per primera vegada al país Valencià, el programa d’Immersió Lingüística.

Segons dades de El Tempir ("Els programes d’ Imm. Lin." A Elx, Tudi Torró) al curs 96/97 hi ha 15 escoles de la nostra comarca que apliquen el Programa d’Immersió ( 8 a Elx, 4 a Crevillent, 2 a Santa Pola i 1 a Guardamar) amb un total de 2.300 alumnes. A més a més hi ha 189 xiquets escolaritzats en valencià a les escoles infantils. Això significa que a Elx aproximadament estan escolaritzats en valencià un 10% de la població escolar.

El professorat que des de fa 15 anys apliquem un PIL, assistim a les Escoles d’Estiu i treballem en Seminaris del MRP, pensem que hem aconseguit:

  • que l’alumnat utilitze espontàniament el valencià en determinades situacions d’ús , especialment en aquelles que estan vinculades amb activitats escolars i quan el professorat hi és present.
  • que les famílies estimen una mica més la nostra llengua i en molts casos que la coneguen, l’accepten i la parlen.
  • que part del professorat ens deixe fer
  • que l’ensenyament en valencià siga considerat en la majoria dels casos com a sinònim de renovació pedagògica i d’enriquiment.

Malgrat aquests guanys :

  • no s’ha produït un canvi substancial en l’hàbit lingüístic de l’alumnat, ja que entre ells i quan inicien una conversa amb nous interlocutors, utilitzen normalment el castellà.
  • No ha hagut cap canvi substancial per part de les institucions públiques, ja que la majoria d’informacions continuen en castellà.
  • No ha produït un canvi en l’ Administració educativa que facilite la incorporació de més escoles als PILS i que millore la formació del professorat.
  • No ha canviat la política lingüística per a fer possible la creació de contextos socials favorables a l’ús del valencià fora de l’escola (Universitat, mitjans de comunicació, publicacions en valencià).

Per acabar unes paraules de J.M. Artigal publicades ja fa uns anys

" Si el català quedés circumscrit a estrictes activitats acadèmiques, de caràcter sobretot formal i majoritàriament escrites, el perill d’un posterior ús ’llatinitzat’ i socialment restringit, de la llengua de l’escola sembla prou evident.

Com la sociolingüística ha demostrat , ni l’ús de la llengua és conseqüència immediata del seu coneixement , ni un aprenentatge contextualment limitat a l’escola permetrà fàcilment una plena utilització posterior"

I aquesta és la nostra preocupació cap al futur.

Anàlisi de l’oferta i la demanda d’ensenyament en valencià 2008

Veure en línia : La web de l’Escola d’Estiu de les Terres del Sud del País Valencià