Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

La llibertat de pensament i d’expressió

Llibertat interior vs llibertat exterior

per filosofem | 18/04/2018

Inici > Filosofia > 1r BATX: Bloc 5. L’ésser humà > La llibertat de pensament i d’expressió

Llengües d'aquest article: català Español

...Primer ens fem conscients de la llibertat o del seu oposat en la nostra relació amb els altres, no en la relació amb nosaltres mateixos. Abans que es convertira en un atribut del pensament o en una qualitat de la voluntat, la llibertat es va entendre com la condició de l’home lliure, la que li permetia anar-se’n de la seua casa, eixir al món i conèixer altres persones de paraula i obra. Aquesta llibertat estava clarament precedida per l’alliberament: per a ser lliure l’home ha d’haver-se alliberat de les necessitats de la vida. Però la condició de lliure no es segueix automàticament de l’acte d’alliberament. La llibertat necessitava, a més del mer alliberament, de la companyia d’altres homes que es troben en la mateixa situació i d’un espai públic comú on es poguera tractar-los, en altres paraules, un món organitzat políticament on cada home lliure poguera inserir-se de paraula i obra.

Hannah Arendt Què és la llibertat?
Simone de Beauvoir i Jean Paul Sartre
  • Activitat 2. Has de conèixer què és el determinisme i ho faràs mitjançant les filosofies de de Zenó de Cítion (s. -IV), Baruch Spinoza (s. XVII) i Edward O Wilson (s. XX).
Baruch Spinoza
  • Activitat 3: Has de conèixer un altre sentit del concepte "llibertat". Des d’una perspectiva sociològica es parla de llibertat interior i de llibertat exterior. Epictet i Hannah Arendt parlen d’aquests tipus de llibertat.
Epictet (55-135)
Hannah Arendt
  • Activitat 4. Elabora una definició filosòfica del concepte "llibertat".
    • 11a. sessió: Busca la paraula "llibertat" en un diccionari de filosofia i escriu un resum del concepte llibertat. També pots utilitzar el següent enllaç: Llibertat en Filoxarxa.
    • 12a. sessió: Escriu la teua pròpia definició de llibertat (definició que després comentarem a classe).

GIF

Activitat 5. Redacció filosòfica. Per a mostrar el que has aprés, faràs una redacció filosòfica amb el títol "La llibertat, expressió de la voluntat", tot seguint aquest procediment