Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Valoració moral

per filosofem | 04/12/2017

Inici > Ètica > 2n ESO Bloc 1: La reflexió ètica > Valoració moral

Llengües d'aquest article: català Español

1. Valoració moral

La moral fa referència a les accions i als productes humans que poden ser valorats com “bons” o “dolents”. La valoració moral consisteix a atribuir un valor a una acció o producte humà. En l’acció de valorar trobem aquests tres elements:

  • El valor atribuïble. Encara que no hi ha acord respecte a què són els valors, podem definir-los com un conjunt no ben especificat de termes que denoten entitats abstractes (que no són objectes). Són valors els termes com ara pau, justícia, bellesa, felicitat, bé, llibertat, igualtat, solidaritat, amistat, autoestima... Els valors representen l’haver de ser (l’ideal o utopia), no el ser (la realitat), per això són “guies de conducta”. En general, els valors sempre han anomenat defectes, faltes, alguna cosa que no tenim, però que hauríem de tenir. Per això, els valors ens serveixen per a denunciar les carències de la societat i per a intentar transformar-la. Per exemple, quan diem que la societat ha de ser justa, el que fem és dir que ara la societat no és justa, però podem aconseguir que ho siga.

    Activitat 1: Després de llegir el paràgraf anterior, defineix amb les teues paraules què són els valors morals. Si ho necessites, ajuda’t amb exemples de la vida quotidiana.
  • L’objecte valorat. Els objectes susceptibles de valoració moral són les accions morals, els actes humans els resultats i les conseqüències dels quals afecten altres persones.

    Activitat 2: Indica quines són les semblances i les diferències entre les accions que qualifiquem de morals i les que no.
  • La persona que valora. Quan valorem emetem un judici sobre la bondat o maldat dels actes morals. Jutgem des dels principis, normes i valors propis que tenim interioritzats. És a dir, valorem des de la nostra cultura.

    Activitat 3: Llegeix la definició d’etnocentrisme que hi ha a continuació, i, després explica el seu significat amb les teues paraules.

Per a fer una valoració adequada dels actes morals, hem de tenir en compte tots i cadascun dels elements constitutius de les accions morals (motivació, intenció, fi, mitjans, resultats i conseqüències).

I per a valorar adequadament una persona hi ha que considerar els seus actes globalment, i no de manera aïllada. Els actes aïllats no defineixen la nostra personalitat moral. No som mentideres perquè hagem dit alguna mentida.