Ètica i Filosofia en Secundària


Valoració ètica i dilemes morals

per filosofem | 03/04/2017


Versión en Castellano: Valoración ética y dilemas morales

La moral fa referència a les accions i els productes humans que poden ser valorats com “bons” o “dolents”.

La valoració moral

La valoració moral consisteix en atribuir un valor moral als actes i els productes humans.

Activitat 1: Explica què vol dir la definició anterior de "valoració moral". Per a fer-ho, pots consultar en els següents enllaços:

Activitat 2: Defineix què són els valors ètics. Per a fer-ho, fes ús de dos enllaços com a mínim:

Activitat 3: Escriu tres valors morals i explica el significat de cadascun d’ells

Dilemes morals

Activitat 4: Explica què són els dilemes morals i escriu un exemple.


Participa en el fòrum
Fòrum moderat a priori

El teu missatge serà mostrat en estar validat per l'administradora del lloc.
Gràcies per la teua participació!

Identificació
Escriu un missatge