Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Al-Àndalus (711-1492)

La civilització andalusina

per Àngels Varó Peral | 27/01/2017 (publicació anterior: 30/11/-0001)

Inici > Àmbit social > Al-Àndalus (711-1492)

Llengües d'aquest article: català Español

 1. Definició general de "Al-Andalus"

Al-Àndalus fou una civilització que va irradiar una personalitat pròpia tant per a l’Occident com per a l’Oriente. Ubicada en terres d’encreuament de cultures i de fecunds mestissatges, al-Andalus va ser oblidada, després de la seua esplendor, tant per Europa com per l’univers musulmà, com una bella llegenda que no hagués format part d’aquest dos mons[Tret de la web El legado andalusí ].

Activitat 1: Escriu en el teu quadern una definició general de "al-Àndalus"

 2. Evolució de l’al-Àndalus: etapes polítiques

Activitat 2: Escriu en el teu quadern els trets més importants de les etapes polítiques de la civilització de l’al-Àndalus

Etapes del Al-Àndalus

Activitat 3: Fes un eix cronològic de l’evolució política de l’al-Àndalus: etapes

Eix cronològic de la civilització andalusina

Activitat 4: Fes les activitats del jclic

 3. Economia andalusina

Activitat 5: Escriu en el teu quadern les característiques més importants de l’economia andalusina:

 4. Organització social andalusina. Les dones andalusines

Activitat 6: Descriu com era l’organització social andalusina

Ciutat andalusina

Activitat 7: Descriu el paper de les dones en la civilització andalusina

 5. Ciència: matemàtiques, medicina, astronomia

Activitat 8: Exposa quines foren algunes de les aportacions andalusines a les ciències (matemàtiques, medicina, astronomia)

 6. Art i música andalusina

Activitat 9: Destaca algunes de les aportacions de la civilització andalusí a l’art, en general, i, a la música, en particular

 Temporització

1a sessió. Definició general de "Al-Àndalus"
2a sessió. Evolució de l’al-Àndalus
3a sessió. Evolució de l’al-Àndalus
4a sessió. Economia andalusina
5a sessió. Organització social andalusina
6a sessió. Les dones andalusines
7a sessió. Ciència: matemàtiques, medicina i astronomia
8a sessió. Ciència: matemàtiques, medicina i astronomia
9a sessió. Art i música andalusina
10a sessió. Art i música andalusina