Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Filosofia > 4t ESO: Bloc 2. Identitat Personal > L’ésser humà: naturalesa i cultura
L’ésser humà: naturalesa i cultura

Concepcions filosòfiques dels éssers humans

per filosofem | 31/01/2018


Els éssers humans som éssers singulars que no encaixem dins de les definicions pròpies de les ciències naturals. Què és el que ens diferencia de la resta dels animals? Des de la filosofia antiga, per a contestar aquesta pregunta, hom enumerà un o més trets diferencials exclusius dels éssers humans: l’ànima, la raó, la intel·ligència, la vida social, l’habilitat tècnica, el llenguatge, etc.

Actualment, per a contestar la pregunta, més que apel·lar a un tret significatiu per a diferenciar els éssers humans de la resta d’animals, el que fem és parlar d’un conjunt de qualitats que en les altres espècies apareixen en un grau inferior de complexitat i, sobretot, aïllades o separades, mentre que en l’ésser humà aconsegueixen un nivell d’organització i integració qualitativament nou. [1]

1. Naturalesa

Activitat 1: Elabora una definició general i, una altra, etimològica de la paraula "naturalesa"

Activitat 2: Elabora una definició històrica del concepte "naturalesa"

2. Cultura

Activitat 3: Elabora una definició general i etimològica de la paraula "cultura"

Activitat 4: Elabora una definició històrica del concepte "cultura"

3. La naturalesa humana

L’ésser humà és un ésser viu d’extraordinària complexitat. És evident que tenim una naturalesa com en té una tota espècie animal, però és bastant discutible que aquesta determinació de la nostra naturalesa ens baste. Hi ha alguna cosa en l’ésser humà que ens motiva a trobar una especificitat no homologable amb les que, en un plànol horitzontal, marquen totes i cadascuna de les espècies vives al nostre voltant, i el llenguatge hi representa un paper crucial. Cfr. "Què és de la naturalesa humana" de Víctor Gómez Pin en Mètode. Universitat de València

Activitat 5: Elabora una definició històrica del concepte "naturalesa humana"

PDF - 182.2 kB
Concepciones de la naturaleza humana en la història
Vicenta Viciach
  • La visió grega: l’heroi homèric; concepte socràtic; dualisme platònic, l’animal racional i polític aristotèlic, materialisme i individualisme hel·lenista.
  • El pensament medieval: creació a imatge divina, nova concepció del cos i l’ànima, de la mort, la llibertat.
  • El Renaixement: antropocentrisme i humanisme.
  • La Modernitat i el s. XIX: raó, emocions i llibertat.
  • L’ésser humà en la filosofia contemporània.

Participa en el fòrum
Fòrum moderat a priori

El teu missatge serà mostrat en estar validat per l'administradora del lloc.
Gràcies per la teua participació!

Identificació
Escriu un missatge