Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Treball de recerca: la llibertat, fonament de la moral

Treball de recerca i redacció

per filosofem | 22/09/2016

Inici > Ètica > 2n ESO Bloc 1: La reflexió ètica > Treball de recerca: la llibertat, fonament de la moral

Llengües d'aquest article: català Español

La llibertat com a concepte filosòfic és exclusiva dels éssers humans, ja que els animals actuen impulsats sobretot pels seus instints. La llibertat implica decidir i per tant la possibilitat que una opció sigui millor que l’altra. Sol lligar-se a la responsabilitat en l’ètica, ja que si una opció és més favorable i no es tria, les conseqüències s’han d’assumir. Aquests conceptes no poden ser emprats pels animals.

Fes un treball sobre el concepte llibertat amb el següent índex:

  1. Definició de ’llibertat’
  2. Tipus de ’llibertat’
  3. Breu història del concepte ’llibertat’
  4. Cançò sobre la llibertat
  5. Webgrafia

Per a fer el punt 1, definició de ’llibertat’, cerca dues definicions de la paraula ’llibertat’ i copia-les en un document de text. Després les expliques amb les teues paraules. Per a cercar les definicions pots usar els següents enllaços:

Per a fer el punt 2, tipus de ’llibertat’, explica breument els tipus de llibertat. Per a fer-ho pots utilitzar aquests enllaços:

Per a fer el punt 3, breu història del concepte ’llibertat’, escriu quina concepció de la llibertat predomina en:

  • Etapa antiga (ss. -VI - III)
  • Etapa medieval (ss. IV - XIV)
  • Etapa moderna (ss XV - XVIII)
  • Etapa contemporànea (ss. XIX-XXI)

Per acabar, tria una cançó que parle sobre la llibertat, inclou la lletra i escriu la teua opinió personal sobre el seu significat.