Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ètica > 3r ESO Bloc 1: Concepció global de la justícia: DUDH i ciutadania (...) > Treball de recerca: Els drets humans des d’una perspectiva global
Treball de recerca: Els drets humans des d’una perspectiva global

Treball de recerca i redacció

per Àngels Varó Peral | 22/09/2016


Tots els éssers humans hem de tenir els mateixos drets i les mateixes obligacions. No hi estan previstos ni els privilegis ni les excepcions. Els drets humans són preceptes bàsics de caràcter general per a tothom. Són universals, el que vol dir que s’han d’aplicar sense discriminació a totes les persones. No es poden retirar de les persones. Estan estretament relacionats entre si i són interdependents, perquè no n’hi ha prou amb respectar-ne alguns i no d’altres. En la pràctica, la violació d’un sol dret incideix sovint en altres drets. En conseqüència, s’ha de considerar que tots els drets humans tenen la mateixa importància i que són igualment essencials per al respecte de la dignitat i la vàlua de les persones.

Fes un treball sobre els drets humans tot seguint aquest índex

 1. Definició de ’drets humans’
 2. Característiques dels drets humans
 3. Antecedents històrics dels drets humans
 4. Les tres generacions de drets humans
  1. 1a generació: els drets civils i polítics
  2. 2a generació: els drets econòmics, socials i culturals
  3. 3a generació: els drets dels pobles
 5. Bibliografia i/o webgrafia

Temporització:

 • 1a. sessió: Definició de ’drets humans’
 • 2a. sessió: Definició de ’drets humans’
 • 3a. sessió: Característiques dels drets humans
 • 4a. sessió: Característiques dels drets humans
 • 5a. sessió: Antecedents històrics dels drets humans
 • 6a. sessió: Antecedents històrics dels drets humans
 • 7a. sessió: Antecedents històrics dels drets humans
 • 8a. sessió: Les tres generacions de drets humans
 • 9a. sessió: Les tres generacions de drets humans
 • 10a. sessió: Acabament i lliurament del treball

Participa en el fòrum
Fòrum moderat a priori

El teu missatge serà mostrat en estar validat per l'administradora del lloc.
Gràcies per la teua participació!

Identificació
Escriu un missatge