Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Discriminació i exclusió social

per filosofem | 07/04/2016

Inici > Ètica > 4t ESO Bloc 5: Valors ètics, reptes davant dels problemes del nostre (...) > Discriminació i exclusió social

 La discriminació

La discriminació és el tracte diferent i menyspreador a una persona o col·lectiu per motius arbitraris, en funció d’alguna de les seves característiques, que pot ser ètnica, de gènere, d’orientació sexual, de religió, de parla, d’edat, de salut, d’estament social o qualsevol altra.1

Alguns dels tipus de discriminacions més persistents en les nostres societats són:

  • El racisme i la xenofòbia, quan la discriminació es fa per motius ètnics,
  • El classisme, quan es fa per motius econòmics, i
  • El sexisme, quan es tracta per raons de gènere.

Activitat 1. Fes una presentació de diapositives sobre discriminació, amb una definició, una enumeració dels factors de discriminació i una tipologia. A continuació busca per internet una notícia de discriminació racista; una altra, de classisme i una altra de sexisme i escriu un resum de cadascuna d’elles en la presentació de diapositives.

 2. Exclusió social


Notes

1 Tret de "discriminació". Viquipèdia