Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Com escric una faula?

per filosofem | 17/05/2018

Inici > Recursos > Eines procedimentals > Com escric una faula?

Una faula és un relat breu de ficció on els protagonistes són animals o plantes que parlen. La faula té un caràcter didàctic normalment ètic que es mostra al final. La faula és doncs una narració inventada de fets meravellosos que tenen una conclusió moral. (Viquipèdia)

 Què és una faula?

La faula és una narració en vers o en prosa en què es conta un episodi o una anècdota breu de què s’extreu una moralitat. Aquesta es formula de manera explícita, a diferència d’altres gèneres narratius, com el conte, en què queda implícita i s’ha de deduir. En general, els protagonistes de les faules són animals, les accions i els parlaments dels quals s’utilizen per reflexionar sobre les contradiccions humanes.

 Elements de la faula

La faula s’encapçala amb un títol. Aquest element avança quins seran els protagonistes de la narració o bé el resum dels fets més importants. Crea, per tant, expectatives sobre la narració i, alhora, identifica els elements més importants del text.

La narració de la faula presenta un episodi breu en el què dos personatges, generalment animals, han de resoldre un conflicte. Aquest conflicte pot ser de diversos tipus: un problema que s’ha de resoldre, un desig que es vol satisfer, etc. A partir de la situació plantejada, es desencadenen les accions dels personatges. Del conjunt de la narració es proposa una reflexió sobre el tema o idea central de la faula.

 Com escric una faula?

L’estructura bàsica de la faula consta dels elements següents:

  • La presentació dels personatges o de la seva situació.
  • El conflicte que han de superar (una situació que cal resoldre, un problema que cal superar, un desig que es vol aconseguir, etc.).
  • El desenvolupament de les accions per resoldre o superar el conflicte.
  • La moralitat o reflexió que es desprèn de les actuacions dels personatges.

Clica en el següent enllaç pots trobar diverses faules, les quals et poden servir de guia