Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Com escric un conte?

Hi havia una vegada...

per filosofem | 09/12/2015

Inici > Recursos > Eines procedimentals > Com escric un conte?

Segons la Vikipèdia, un conte és una narració escrita en prosa, generalment breu. Els contes poden ser tant de caràcter fictici com real. El conte, en tant que gènere (o subgènere) literari, té les seves pròpies característiques; és una forma destacada dins de la narrativa breu i, a diferència de la novel·la, presenta una màxima concentració narrativa i una major intensitat. Té una il·lustre tradició escrita de segles, a la qual caldria afegir una important tradició oral.

 Què és un conte?

El conte és una narració breu que gira al voltant d’un únic incident predominant al que se li dóna una solució definitiva (s’ha de prescindir de tot allò que siga secundari i puga distreure l’atenció del tema principal). Tot això expressat d’una forma que arribe a despertar en els nostres sentits un únic efecte emocional.1

Recupera la imatginació

 Tipus de contes:

  • Fantàstic, un simple joc d’imaginació, basat la majoria de vegades en mites i llegendes.
  • Anecdòtic, que gira al voltant d’un fet, esdeveniment o dita significativa i enginyosa.
  • Didàctic, que duu un ensenyament moral.
Mira qui ve... Un conte

 Com escriure un conte

Com escriure un conte

 Estructura del conte

Un conte normalment té tres parts:

  1. Introducció, es la part on comença l´història: presentació dels personatges que intervenen a l´història, espai dins el quals es desenvolupa...
  2. Nus, és la part més extensa, on succeeixen la major part dels esdeveniments. És la part més llarga del conte i la més important.
  3. Desenllaç, és la part final del conte.

 Fórmules per començar i acabar un conte