Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Els drets humans, valors per a guiar el nostre comportament

Evolució, interpretacions i defensa efectiva dels drets humans.

per filosofem | 11/12/2014

Inici > Ètica > 4t ESO Bloc 2: El respecte i la igualtat en les relacions interpersonals: (...) > Els drets humans, valors per a guiar el nostre comportament

Llengües d'aquest article: català Español

El 10 de desembre de 1948 l’assemblea general de l’ONU va aprovar i proclamar la Declaració Universal del Drets Humans. Aquesta declaració conté els drets i llibertats inherents a l’ésser humà, al mateix temps que es defineix com la proclamació internacional bàsica dels drets fonamentals de tots els membres de la família humana. Aquests drets, que es coneixen com drets humans, es caracteritzen:

 • per ser inalienables: ningú pot desposseir a una persona dels seus drets. Cap persona, ni Estat ni altra organització o ens, pot ’anul·lar’, ‘negar’ o ‘negociar’ els drets fonamentals de cap persona.
 • per ser inherents: és a dir, essencials i propis de la persona, no es pot concebre a la persona sense els seus drets.
 • per ser universals: són propis de totes les persones independentment de la seva nacionalitat, raça, sexe, llengua, religió, capacitat econòmica, etc.
 • són limitats, el que significa que els drets d’una persona arriben a només fins on comencen els drets de les altres persones.
 • ser inviolables: si entenem que els drets humans són inherents a la persona, qualsevol persona, estat, organització, ... que vulneri o possi en perill l’exercici de qualsevol d’aquests drets està cometent un acte injust, que pot ser penat per la llei.

1a. sessió: QUÈ SÓN ELS DRETS HUMANS?

Els drets humans són el fruit d’una llarga lluita de milers d’homes i de dones (encara inacabada) per a aconseguir una vida digna.

Els drets humans li pertanyen a cada ésser humà pel simple fet de ser-ho. Són imprescriptibles i inalienables

No hi ha uns drets més importants que altres. Ara bé, per a gaudir d’una “vida digna” no podem prescindir de cap dels drets fonamentals.

ACTIVITAT 1: Fes una definició de "drets humans", enumera les seues característiques i explica-les. Per a fer aquesta activitat utilitza la informació del vídeo anterior.

2na sessió: HISTÒRIA

Amb aquest vídeo coneixerem una breu història dels drets humans

ACTIVITAT 2: Escriu quines són les etapes més significatives en la història del drets humans i explica-les breument

3a. a 5a. sessió. ACTIVITAT 3: Elabora un diaporama sobre un dels drets humans. Per a fer-ho, segueix les instruccions següents:

 • Cerca per internet una Declaració Universal de Drets Humans i guarda-la per a consultar-la quan la necessites.
 • Escriu en una o dos diapositives l’article de la DUDH que has seleccionat.
  • A continuació, explica què vol dir el dret has elegit.
  • Finalment, exposa dos o tres casos de vulneració del dret humà que estas treballant. La informació sobre aquests casos serà preferiblement relativa a l’Estat Espanyol. (5a sessió)

6a. sessió. ACTIVITAT 4: Escriu un conte relacionat amb els drets humans. L’extensió mínima és d’una pàgina. La màxima, de quatre. En acabar-lo l’envies per correu.