Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Examen d’Història de la Filosofia. Simone de Beauvoir (opció b)

Segons el model de la PAU

per Àngels Varó Peral | 19/05/2013

Inici > H. Filosofia > Exàmens de selectivitat (PAU) del País Valencià > Examen d’Història de la Filosofia. Simone de Beauvoir (opció b)

Llengües d'aquest article: català Español

Però n’hi ha prou amb canviar les lleis, les institucions, els costums, l’opinió i tot el context social perquè homes i dones es converteixen veritablement en semblants? «Les dones sempre seran dones», afirmen els escèptics; i altres vidents profetitzen que, al despullar-se de la seva feminitat, les dones no assoliran transformar-se en homes i es convertiran en monstres. Això és tant com admetre que la dona d’avui és una creació de la Naturalesa. Cal tornar a repetir una vegada més que, en la col·lectivitat humana, gens no és natural, i que, entre altres coses, la dona és un producte elaborat per la civilització: la intervenció d’un altre en la seva destinació és original; si aquesta acció estigués dirigida d’una altra manera, desembocaria en un resultat completament diferent. La dona no és definida ni per les seves hormones ni per misteriosos instints, sinó per la manera que, a través de consciències estranyes, recupera el seu cos i les seves relacions amb el món; l’abisme que separa a l’adolescent-xic de l’adolescent-xica ha estat obert de manera concertada des dels primers temps de la seva infància; més tard no es podrà impedir que la dona no siga el que ha estat feta, i sempre arrossegarà aquest passat darrere de si; si es mesura bé el pes de tot això, es comprèn clarament que la seva destinació no està fixada en l’eternitat. Per descomptat, no cal creure que n’hi ha prou amb modificar la seva situació econòmica perquè la dona es transforme; aquest factor ha estat i segueix sent el factor primordial de la seva evolució, però en tant no comporte les conseqüències morals, socials, culturals, etc., que anuncia i que exigeix, no podrà aparèixer la dona nova;

Simone de Beauvoir. El segon sexo. Conclusió

  1. Sintetitza les idees del text mostrant en el teu resum l’estructura argumentativa o expositiva desenvolupada per l’autora. (2 punts)
  2. Defineix els termes "dona” i "feminitat", partint de la informació oferta pel text i completant-la amb els coneixements que tingues de la filosofia de l’autora. (2 punts)
  3. Redacció: El factor cultural com a factor decisiu en l’anàlisi de les causes de l’opressió de la dona. (5 punts)
  4. Comenta breument qualsevol aspecte del pensament de l’autora del text que jutges important en algun d’aquests sentits: per la seua relació amb el d’altres filòsofs i filòsofes, amb fets històrics rellevants (especialment si són coetanis de l’autor o tenen relació amb la seua vida) o amb trets significatius del món contemporani. (1 punt)