Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Examen d’Història de la Filosofia. Simone de Beauvoir (opció a)

Segons el model de la PAU

per Àngels Varó Peral | 19/05/2013

Inici > H. Filosofia > Exàmens de selectivitat (PAU) del País Valencià > Examen d’Història de la Filosofia. Simone de Beauvoir (opció a)

Llengües d'aquest article: català Español

Ara bé, allò que defineix d’una manera singular la situació de la dona és que, essent com tot ésser humà una llibertat autònoma, es descobreix i es tria en un món on els homes li imposen d’assumir-se com l’Altre: hom pretén de fixar-la en objecte i destinar-la a la immanència, ja que la seva transcendència serà perpètuament transcendida per una altra consciència essencial i sobirana. El drama de la dona és aquest conflicte entre la reivindicació fonamental de tot subjecte que es considera com l’essencial, i les exigències d’una situació que la constitueix com a in-essencial. En la condició femenina, com pot acomplir-se un ésser humà? Quins camins li son oberts? Quins condueixen a atzucacs? Com retrobar la independència al si de la dependència? Quines circumstàncies limiten la llibertat de la dona, i, pot ella ultrapassar-les? Aquestes són les qüestions fonamentals que voldríem elucidar. És a dir, que, interessant-nos per les possibilitats de l’individu, no definirem aquestes possibilitats en termes de felicitat, sinó en termes de llibertat.

És evident que aquest problema no tindria gens de sentit si suposàvem que damunt la dona pesa un destí fisiològic, psicològic o econòmic.

Simone de Beauvoir. El segon sexe. Introducció

  1. Sintetitza les idees del text mostrant en el teu resum l’estructura argumentativa o expositiva desenvolupada per l’autora. (2 punts)
  2. Defineix el terme “Altre” partint de la informació oferta pel text i completant-la amb els coneixements que tingues de la filosofia de l’autora. (2 punts)
  3. Redacció: Lectura feminista de la dialèctica hegeliana de l’amo i de l’esclau: la dona com l’Altra en la societat patriarcal. (5 punts)
  4. Comenta breument qualsevol aspecte del pensament de l’autora del text que jutges important en algun d’aquests sentits: per la seua relació amb el d’altres filòsofs i filòsofes, amb fets històrics rellevants (especialment si són coetanis de l’autor o tenen relació amb la seua vida) o amb trets significatius del món contemporani. (1 punt)