Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > H. Filosofia > Filosofia Contemporània > Karl Marx (1818-1883)
Karl Marx (1818-1883)

Manifest del Partit Comunista

per Àngels Varó Peral | 20/01/2008


Versión en Castellano: Karl Marx (1818-1883)

El capitalisme no cerca la satisfacció de les necessitats humanes ni produeix, per tant, els béns en tant que portadors d’un valor d’ús. El capitalisme només persegueix el benefici i, en conseqüència, només està interessat en la producció de béns com mercaderies dotades d’un valor de canvi. I, atès que el valor de canvi sorgeix en l’esfera de la producció, és en aquesta on cal descobrir com exploten els propietaris dels mitjans de producció la gran massa d’homes formalment lliures que només tenen en propietat la seua força de treball. Aquesta és la veritat amagada que l’Economia Política burgesa nega.

Però, en la societat burgesa, on l’individualisme de l’Economia Política clàssica havia vist un ordre on cadascú contribueix, mitjançant la recerca del seu propi interès, a millorar el benestar general, Marx denuncia el sistema capitalista com una creació que els homes contribueixen diàriament a produir i que aquests contemplen, no obstant, com un ens estrany perquè evoluciona amb independència de la seua voluntat, desbarata els seus càlculs, condiciona els seus actes i frustra les seues esperances. El capitalisme, doncs, no promou el perfeccionament humà. En la suposada “harmonia” de l’Estat capitalista modern, Marx veu un món d’alienació, d’explotació de l’home per l’home i de radical escissió entre explotadors i explotats. La veritat amagada per l’Idealisme i l’Economia Política clàssica és, segons Marx, la lluita entre les classes socials, que es vol ocultar després de la conciliació fictícia en l’esfera de l’Estat, que no és més que un instrument en el desenvolupament d’aquesta lluita. Per això en Crítica de la Filosofia del Dret de Hegel (1844), Marx afirma que l’emancipació humana només podrà realitzar-se mitjançant l’abolició de la propietat privada i de la societat burgesa i que aquesta abolició només podrà aconseguir-se amb l’accentuació de la lluita entre la burgesia i el proletariat i mitjançant la revolució proletària final.

Camps temàtics per a la Prova d’Accés a la Universitat (PAU):

  • Crítica del capitalisme: conceptes fonamentals i supòsits antropològics.
  • El materialisme històric. Conceptes fonamentals: relacions de producció, forces de producció i modes de producció.
  • Teoria de classes i ideologia.
  • Història i canvi social: de la societat burgesa a la societat comunista.
  • El marxisme com a filosofia de la praxis.

Material audiovisual de El Manifest Comunista de Marx i Engels:

Un fantasma recorre el món (primera part):

Un fantasma recorre el món (segona part):

Veure en línia: Diaporama o presentació del tema


Participa en el fòrum
Identificació
Escriu un missatge