Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Regulació dels Programes de qualificació profesional inicial (PQPI) al País Valencià

ORDRE de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana. [2008/7764]

per filosofem | 13/09/2012

Inici > Àmbit social > Currículum > Regulació dels Programes de qualificació profesional inicial (PQPI) al País (...)

Llengües d'aquest article: català Español

Veure en línia : L’ordre reguladora del PQPI