Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

El diàleg

La capacitat de diàleg. Els comportaments verbals i no verbals

per Àngels Varó Peral | 20/08/2016 (publicació anterior: 05/10/2011)

Inici > Recursos > El diàleg

Llengües d'aquest article: català Español

El diàleg ens permet trobar solucions, negociar sortides i arribar a enteses. També ens serveix per reforçar i compartir punts de vista. Ès allò que hauríem d’utilitzar com a eina bàsica en la nostra convivència quotidiana.

El diàleg és molt més que parlar. El diàleg suposa, sobretot, exposar les nostres idees de manera coherent, escoltar activament, respectar i comprendre el punt de vista de l’altra persona.

 El diàleg: eina de comunicació

Un diàleg és una eina de comunicació oral o escrita entre dues o més persones que es transmeten missatges alternativament.

Les habilitats dialògiques les manifestem mitjançant la comunicació verbal i la no verbal. Per ser socialment hàbil cal aprendre a captar els missatges de la comunicació no verbal.

Són conductes verbals: Les paraules emprades, el to en què les diem, la fluïdesa, el ritme, la velocitat...

Són conductes no verbals: les expressions de la cara (la mirada, el somriure...), la distància entre les interlocutores, la gesticulació, la postura del nostre cos... Aquestes variables fan que una mateixa paraula puga tenir diferents significats.

Activitat 1: Fes un resum o síntesi del següent text (extensió mínima: 5 línies)

La comunicació no verbal ajuda a interpretar tots aquells missatges que no s’expressen amb el llenguatge verbal i que d’una manera o d’una altra tenen incidència en la comunicació verbal. Amb molta freqüència es presenten problemes en la comunicació, es diu més del que es creu i menys del que es pensa; però, vet ací la paradoxa, també es diu molt més del que es pensa, amb els gestos i les postures, sobretot en aquells inadvertits que es manifesten en microsegons i que transmeten una impressió tan fugaç com a penetrant.

La comunicació no verbal ... Pot servir per repetir, contradir, substituir, complementar, accentuar, o regular la comunicació verbal, a través de les emocions mitjançant senyals que la identifiquen tals com: expressions facials, postura, posició, espai, actes explícits i gestos, que mostren i regulen el comportament de l’individu. Moltes expressions facials pel que sembla no són apreses sinó universals en l’ésser humà. La resta del cos també transmet missatges mitjançant la seva posició i postura, un llenguatge anomenat "llenguatge corporal.

Psicóloga, Lillyam Restrepo Sánchez, Universidad Antonio Nariño, Facultad de Psicología, Medellín 2000

 El diàleg: l’eina més poderosa en la resolució de conflictes

El diàleg és l’única dinàmica efectiva i eficaç en la resolució de conflictes, l’expressió de respecte de la dignitat de l’ésser humà. El diàleg genera la comunicació entre els oponents. Tothom té una part de la veritat, i de la conjugació de totes aquestes parts, mitjançant el diàleg, es pot arribar a resoldre els conflictes sense l’ús de la força.

El diàleg és l’expressió de respecte de la dignitat de l’ésser humà. El diàleg és l’eina més poderosa en la resolució de conflictes. De fet, és l’única dinàmica efectiva i eficaç, l’única eina per a una resolució justa. Els conflictes no els solucionen les armes.

El diàleg genera la comunicació entre els oponents. Un element essencial i primerenc del diàleg és saber escoltar. És fonamental entendre la part de la veritat que hi pot haver en les paraules de l’oponent. Tothom té una part de la veritat. De la conjugació de totes aquestes parts emana la «veritat completa» i, així, la solució del problema.

En la resolució de conflictes, el diàleg és la via contrària a l’immobilisme, una estratègia que sol portar violència i desconfiança. Des de posicions no violentes i de respecte als drets humans, s’ha de procurar la inclusió de totes les opcions i el diàleg entre totes les parts. [1]

Activitat 2: Llegeix atentament el text anterior. Diu, en poques paraules, que eI diàleg és l’eina més poderosa per a resoldre els conflictes. I tu, què en penses? És més poderós el diàleg que la violència per a resoldre conflictes? Escriu la teua opinió (extensió mínima 10 línies)

Activitat 3 El vídeo "Diàleg" ens diu que és millor dialogar que fer ús de la força per a entendre’ns. Ens diu alguna altra cosa? Anem a fer una interpretació del contingut del vídeo mitjançant una diàleg oral


Notes

[1Tret de "El diàleg, l’eina més poderosa per a la construcció de la pau". Fòrum Barcelona 2004