Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Filosofia > 1r BATX: Bloc 2. El saber filosòfic > "Què és filosofar?" (recerca del tresor)
"Què és filosofar?" (recerca del tresor)

Per a descobrir de què va la filosofia, quins temes tracta i quines són les seues funcions en la nostra cultura

per Àngels Varó Peral | 05/10/2011


Una recerca del tresor és un recurs didàctic per a aprendre utilitzant les TIC a l’aula. En aquest cas, treballaràs en grup i individualment. El que has de fer és buscar informació per a realitzar una serie d’activitats relacionades amb el tema "Les funcions de la filosofia en la nostra cultura". Una vegada fetes les activitats individualment i compartides amb les altres membres del grup, faràs una redacció filosòfica amb el títol "La filosofia ahir i hui".

 1. Introducció:

  Estàs en 1r de Batxillerat, en la classe de filosofia i pel teu cap no deixa de ballar una pregunta: "Què és la filosofia?" Per a satisfer la teua curiositat faràs aquesta recerca del tresor (el "tresor" és el saber; i la recerca, la investigació). En primer lloc, hauràs de fer les activitats indicades més avall; i, en segon lloc, hauràs d’utilitzar tot el que has aprés per a fer una redacció filosòfica amb el títol "La filosofia ahir i hui".

 2. Activitats: (dues sessions)

  Per a fer la investigació, treballareu en grups de quatre. Cada membre del grup s’encarregarà de recollir la informació adient per a fer dues activitats. Amb els enunciats de les activitats i les seues respostes farà una presentació de diapositives. Per a fer aquesta tasca utilitzareu la 1a. i 2na. sessió.

  • Activitat 1: Defineix la paraula "filosofia": indica l’etimologia del terme, quin filòsof l’utilitzà per primera vegada i quin és l’origen de la filosofia. Afegeix imatges adients en cada diapositiva.
  • Activitat 2: Indica quins són els temes (o problemes) dels que s’ocupa la filosofia i caracteritza’ls.
  • Activitat 3: Indica quines són les principals branques de la filosofia i caracteritza-les.
  • Activitat 4: Indica quines són les etapes en les quals es divideix la història de la filosofia. Caracteritza-les i no t’oblides d’esmentar les principals escoles filosòfiques de cadascuna d’elles.
  • Activitat 5: Escriu les concepcions de "filosofia" de Plató, Aristòtil, Guillem d’Ockham, Francis Bacon, Descartes, Hume, Kant, Hegel, Auguste Compte, Karl Marx, Nietzsche, Jean Paul Sartre, Michel Foucault. Afegeix una imatge del filòsof en cadascuna de les diapositives.
  • Activitat 6: Explica per què en comptes de preguntar "què és filosofia?" hi ha que preguntar "què és filosofar?"
  • Activitat 7: Descriu les funcions de la filosofia.
  • Activitat 8: Per a què serveix la filosofia a hores d’ara?
 3. Treball en grup: (dues sessions)

  En la 3a. sessió cada grup es reunirà per a compartir els coneixements apressos. L’objectiu d’aquesta tasca és que cadascun dels membres del grup aprenga de quins temes s’ocupa la filosofia, quines són les seues funcions i per a què ens serveix.

  En la 4t sessió, heu d’unir totes les diapositives que teniu fetes en un sol diaporama.

 4. Treball individual: la redacció filosòfica: (dues sessions)

  En les sessions 5ena i 6ena mostrareu "el tresor", el que heu aprés, amb una redacció filosòfica, el títol de la qual és: "La filosofia ahir i hui". Per a fer-la, segueix el procediment "Com fer una redacció filosòfica"

Postdata

Per acabar aquesta "recerca del tresor", també podem participar en la Mostra de fotofilosofia. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia. T’animes?


Participa en el fòrum
Identificació
Escriu un missatge