Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Educació afectivo-emocional

Aproximació conceptual a les emocions, els sentiments, l’empatia i la intel·ligència emocional

per Àngels Varó Peral | 01/12/2017

Inici > Ètica > 1r ESO Bloc 1: La dignitat de la persona > Educació afectivo-emocional

Llengües d'aquest article: català Español

Els éssers humans naixem amb la capacitat de relacionar-nos amb altres persones. Aquesta capacitat la denominem "relacions interpersonals" i ens serveix, entre altres coses, per a construir-nos la nostra identitat, la nostra manera de ser.

Emocions

Al llarg de la nostra vida, interactuem amb altres persones en la família, a l’escola, amb les amistats, al carrer, al treball... En aquestes relacions intervenen les emocions, els sentiments, l’empatia i la intel·ligència emocional. Les emocions i els sentiments ens produeixen reaccions fisiològiques les quals responen a les nostres necessitats afectives. El nostre benestar o malestar, i el de les persones que ens envolten, dependrà de com satisfem aquestes necessitats.

L’empatia, per la seua banda, ens permet "posar-nos en el lloc de l’altra persona" i comprendre com es troba. Amb aquest coneixement podrem comunicar-nos amb ella, podrem interactuar. I, segons com interaccionem amb les altres persones, d’una manera amable o d’una forma desagradable, les relacions interpersonals seran adequades o perjudicials per a la construcció de la nostra personalitat, de la nostra manera de ser.

Aprendre a controlar les nostres emocions i els nostres sentiments, aprendre a posar-nos en el lloc de l’altre, ens farà més intel·ligents emocionalment. I quan més intel·ligents, més satisfactòries seran les nostres relaciones interpersonals.

Activitats per aprendre sobre els conceptes "emocions", "sentiments", "empatia" i "intel·ligència emocional"

Per aprendre els principals conceptes relacionats amb la intel·ligència emocional fareu un diaporama (presentació de diapositives) on explicareu què són les emocions, els sentiments, l’empatia i la intel·ligència emocional. Per fer-lo, utilitzeu text, imatges i música. Trieu imatges i música que representen el que expressa el tex per a posar-les en cadascuna de les diapositives.

Expressions facials

Activitat 1: Defineix el terme "emoció". Per a fer-ho:

 1. Busca tres definicions de la paraula "emoció". Fes una diapositiva per a cadascuna de les definicions. No oblides escriure, en cadascuna de les diapositives, l’enllaç a la pàgina d’on has tret la informació.
 2. A continuació, elabora una definició a partir de les tres anteriors i fes, amb ella, una diapositiva.
 3. Per últim, descriu els tipus d’emocions. Utilitza una diapositiva, amb text i imatge, per a cada emoció i escriu l’enllaç de la pàgina .

  Aquest video et pot servir per a obtenir informació sobre què són les emocions i els tipus d’emocions que sentim.

Activitat 2: Defineix el terme "sentiment". Per a fer-ho:

 1. Busca tres definicions de la paraula "sentiment". Fes una diapositiva amb cadascuna de les definicions. No oblides escriure, en cada diapositiva, l’enllaç a la pàgina d’on has tret la informació.
 2. De les tres definicions, elabora una per a posar-la al diaporama.
 3. Després cerca els tipus de sentiments i fes una diapositiva amb la definició de cadascun dels sentiments, acompanyada d’una imatge que el represente.
 4. Finalment, explica en una diapositiva la diferència entre "emoció" i "sentiment".

  Aquest videoporama conta una història dels sentiments
 • Activitat 3. Busca tres definicions de la paraula "empatia". Fes una diapositiva amb cadascuna de les definicions. No oblides escriure, en cada diapositiva, un enllaç a la pàgina d’on has tret la informació. De les tres definicions, elabora una per a posar-la al diaporama. Després explica la diferència entre empatia i simpatia. Utilitza imatges que representen aquesta diferència.

  Aquest vídeo i el següent ens poden servir per comprendre què és l’empatia
 • Activitat 4. Busca tres definicions de la paraula "intel·ligència emocional". Fes una diapositiva amb cadascuna de les definicions. No oblides escriure, en cada diapositiva, un enllaç a la pàgina d’on has tret la informació. Deprés, de les tres definicions, elabora una amb les teues paraules. Després investiga per a què ens serveix la intel·ligència emocional i fes varies diapositives per explicar-lo.

  Aquest videoporama et pot servir per comprendre què és la intel·ligència emocional