Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

L’atur fa estralls entre els alacantins amb un baix nivell d’estudis

Article publicat en "Alacant en crisi"

per filosofem | 06/04/2011

Inici > Recursos > Educació a debat > Notícies > L’atur fa estralls entre els alacantins amb un baix nivell d’estudis

Aturats alacantins sense el Graduat escolar: 44%
Aturats alacantins amb només el Graduat escolar: 20’1%
Aturats alacantins amb el títol de Batxillerat: 7’3%
Aturats alacantins amb el títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà: 5’6%
Aturats alacantins amb el títol de Cicle Formatiu de Grau Superior: 3’7%
Aturats alacantins amb Llicenciatura o Diplomatura universitàries: 7’2%
Altres: 12’1%

Manifestació "contra l'atur i la carestia de la vida: la crisi que la paguen els rics"Si al llarg de molt de temps el mercat demandava mà d’obra sense qualificar, a la qual poder explotar sense cap oposició i, de pas, estalviant-se el procés formatiu pertinent, la duresa de la crisi s’està concentrant sobre aquells sectors de la població que el capital llançà al mercat laboral amb la promesa dels mils euros mensuals per a pagar cotxe, festes el cap de setmana i diversió.

Dels 36.000 aturats a la ciutat d’Alacant, 16.079 no tenen el graduat en Secundària, i 7.236 aturats només han completat aquesta etapa educativa. Per contra, els aturats que tenen el títol de Batxillerat són 2.644, el Grau Mitjà de cicles Formatius 2.039, el Grau Superior dels Cicles Formatius 1.333 i el Llicenciats universitaris i Diplomats 2.626.

Aturats alacantins sense el Graduat escolar: 44%
Aturats alacantins amb només el Graduat escolar: 20’1%
Aturats alacantins amb el títol de Batxillerat: 7’3%
Aturats alacantins amb el títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà: 5’6%
Aturats alacantins amb el títol de Cicle Formatiu de Grau Superior: 3’7%
Aturats alacantins amb Llicenciatura o Diplomatura universitàries: 7’2%
Altres: 12’1%

Veure en línia : en "Alacant en crisi"