Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

La introducció de portàtils a les aules millora la disciplina escolar

per filosofem | 11/11/2009

Inici > Recursos > Educació a debat > Notícies > La introducció de portàtils a les aules millora la disciplina (...)

La introducció dels portàtils a l’aula, encara que la realitat és plural, desperta una motivació més gran de l’alumnat, actitud que redunda en una millora de la disciplina a classe.

Els ensenyants també han començat a descobrir que, després de l’ingent treball de preparació de les classes, s’alliberen de tasques farragoses com la correcció d’exàmens, que realitzen les màquines, cosa que contribueix a alleujar la pressió que suporten.

Sis setmanes després que els llibres digitals desembarquessin de la mà dels ordinadors portàtils a les aules de primer d’ESO de 70 centres educatius catalans ja s’entreveuen els primers efectes sobre la rutina escolar. Entre aquests destaca una motivació més gran de l’alumnat, actitud que redunda en una millora de la disciplina a classe, un aspecte particularment apreciat pel professorat en una etapa educativa procliu al conflicte. Els ensenyants també han començat a descobrir que, després de l’ingent treball de preparació de les classes, s’alliberen de tasques farragoses com la correcció d’exàmens, que realitzen les màquines, cosa que contribueix a alleujar la pressió que suporten.
L’experiència d’aprenentatge digital inaugurada poc després d’iniciar-se el curs comprèn un univers format per uns 6.000 estudiants que acaben de començar la secundària en 56 centres públics i 14 concertats. Tot i que no hi falten les dificultats, i que la realitat és plural, entre els ensenyants dels instituts i els col·legis consultats per aquest diari guanya punts la idea que es troben davant una eina pedagògica del tot prometedora. Fins i tot entre aquells que, en un primer moment, es van mostrar més escèptics.

CANVI DE CRITERI La professora d’anglès Maribel Benito és un clar exemple d’aquests últims. Responsable d’innovació pedagògica en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació al col·legi Joan XXIII de l’Hospitalet de Llobregat, confessa que fa uns mesos, quan se li va demanar la seva opinió, es va mostrar contrària que el centre es postulés per formar part de l’avançada que s’està familiaritzant amb els portàtils i els llibres digitals. Després de ficar-se en l’epidermis de l’experiència, avui qualifica com «un encert» haver-se afegit a la iniciativa.
Benito acaba de passar una enquesta entre el centenar d’alumnes que fan servir aquest sistema en què set de cada 10 asseguren que «els agraden més les classes, estan més motivats i aprenen més». Un de cada dos sosté que amb els llibres digitals «els costa menys entendre els conceptes» i el professorat comprova diàriament que «estan més atents, centrats en les tasques, treballen més, hi ha més col·laboració entre ells i hi ha un nombre més gran d’estudiants que fan els deures».
¿No hi ha inconvenients? «Preparar les classes suposa més temps i també crea inseguretat, ja que el professor està acostumat a fer-ho d’una altra manera, t’ho canvia tot», respon. Després hi ha la dependència de «factors externs», «els problemes tècnics» que no pots controlar. A diferència de l’oferta de llibres de text convencionals, encara «hi ha pocs materials entre els quals poder escollir».
Hi ha una gran coincidència entre el professorat en el fet que «l’energia, l’esforç, ara s’ha de posar abans d’entrar a l’aula», resumeix Benito, però a classe tot «és més fàcil; has de lidiar menys amb la indisciplina dels alumnes», diu. «El cap d’estudis ha descobert que no hi ha alumnes de primer d’ESO castigats, expulsats al passadís, mentre sí que n’hi ha de segon, tercer i quart. I no es tracta que els de primer siguin especialment bons», recalca. «Si millora tant la motivació, tot va més bé a la força», sentencia.
També ha quedat provat que la tasca d’avaluar s’ha tornat més complexa: el docent s’ha de fixar en més coses. El que passa és que l’ensenyament digital capacita l’estudiant per expressar-se en un nombre més gran de llenguatges. Pot ser que presenti un treball que inclogui un vídeo, per exemple, hi insereixi fotografies o hi afegeixi un mapa conceptual, tasques totes aquestes que formen part d’un tipus de competències, les digitals, que ara el professor haurà de valorar.

ESTALVI En el capítol de les compensacions, els professors esmenten l’estalvi de temps quan posen els exàmens. «No s’han de dictar els enunciats, es fan els exercicis i abans d’abandonar l’aula disposes dels resultats gràcies a l’avaluació on line», relaten. És clar que també «hi ha errors tècnics» i el sistema es pot col·lapsar a meitat de la prova. Queda camí per recórrer, coincideixen tots, però la responsable d’innovació pedagògica en tecnologia del col·legi Joan XXIII creu que el sistema educatiu es troba davant «una revolució que marcarà un abans i després».

Veure en línia : la notícia a El Periódico.cat