Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Tinc un dilema. ...I tu, què faries?

Dilemes o problemes ètics

per filosofem | 10/01/2008

Inici > Ètica > 1r ESO Bloc 1: La dignitat de la persona > Tinc un dilema. ...I tu, què faries?

Pàgina de FILOETICA, web de materials i recursos per a la reflexió i l’aprenentatge filosòfic, recomanada per a Ètica de 4t d’ESO

Dilemes morals

Quan una persona es troba en una situació que li exigeix complir amb dues o més deures alhora, però només pot complir un d’ells, es troba davant d’un problema o dilema moral. Amb freqüència, els dilemes morals són comparats amb conflictes tràgics de solució impossible a causa de la contraposició de normes morals irreconciliables. No obstant es tracta d’un fenomen quotidià que es dóna en tots els àmbits de la nostra vida (familiar, professional i personal).

Un cas de dilema moral, proposat per Esperanza Guisan, és el següent: imaginem una dona que, per a continuar la seua vida, necessita que el seu marit abandone la seua actual carrera professional o política. Ho necessita en el sentit que, si no ho fa, ella es sentirà abandonada, sotmesa a depressions contínues les quals empitjoraran gradualment el seu estat físic i mental, la qual cosa faria témer un desenllaç fatal (el suïcidi). Deu l’home sacrificar la seua carrera professional per a què la dona no es suïcide? Quina vida ha de prevaler sobre l’altra? Quin concepte de vida ha de ser prioritari?

La resolució de dilemes morals no consisteix únicament a resoldre conflictes entre valors, principis o drets (dret a la vida enfront del dret a l’èxit professional). També cal valorar i arbitrar els distints interessos de les persones que s’hi troben implicades.

En açò consisteix l’ètica: en proporcionar-nos els elements necessaris per poder resoldre els nostres conflictes (intersubjectius i intrasubjectius), de manera que puguem aconseguir l’equilibri psíquic, potenciar les nostres possibilitats de “gaudi” i aconseguir unes relacions harmòniques i justes amb les altres persones.

Per submergir-te en situacions en les quals has de prendre una decisió tot seguint uns principis ètics, navega per la web FILOÈTICA de la doctora Anna Sarsanedas Darnés, professora de filosofia d’educació secundària.

I, pensa: quines decisions prendries tu? Per què? Quins valors ètics segueixes en prendre les teues decisions?

I, redacta: "la meua ètica: valors i normes morals"