Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > H. Filosofia > Filosofia Contemporània > Jean Paul Sartre (1905-1980)
Jean Paul Sartre (1905-1980)

Filòsof francés del segle XX
"Les nostres idees són producte de la nostra experiència en situacions quotidianes"

per filosofem | 19/01/2009


Versión en Castellano: Jean Paul Sartre (1905-1980)

L’existencialisme ateu que jo represento és més coherent. Declara que si bé Déu no existeix, hi ha tanmateix un ésser en el qual l’existència precedeix l’essència, un ésser que existeix abans de poder ser definit per cap altre concepte, i que aquest ésser és l’home o, com diu Heidegger, la realitat humana. ¿Què significa aquí que l’existència precedeix l’essència? Significa que, de bell antuvi, l’home existeix, es troba, sorgeix en el món, i que es defineix després. L’home, tal com el concep l’existencialisme, si no és definible és perquè, d’antuvi, no és res (L’existencialisme és un humanisme)


Participa en el fòrum
Identificació
Escriu un missatge