Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Com fer una ressenya

per Àngels Varó Peral | 11/01/2008

Inici > Recursos > Com fer una ressenya

Llengües d'aquest article: català Español

Una ressenya és un escrit breu amb el qual descrivim i valorem el contingut d’un llibre, d’una pel·lícula, d’una obra de teatre, d’un concert, d’una exposició o de qualsevol altra manifestació cultural.

La ressenya és un procediment que ens permet practicar les operacions mentals d’anàlisi i síntesi.

La ressenya és un text que apareix en revistes, diaris i altres publicacions que té com a finalitat donar compte d’una novetat editorial, sovint de forma descriptiva i objectiva. No s’evita, però, algun comentari crític sobre el valor o la importància de la novetat en referència a la matèria de què tracta.

En els treballs acadèmics, l’encàrrec d’elaboració de ressenyes té la finalitat que l’estudiant demostri que ha llegit l’obra i n’exposi un comentari crític. Aquest fet obliga a tenir un coneixement força aprofundit de la matèria o un treball força acurat de documentació prèvia per tal de valorar en la justa mesura la novetat que representa l’obra pel que fa a la disciplina de què tracta.

Font: Gabinet de Llengua Catalana de la UA

Com fer una ressenya?

Una ressenya consta de tres parts:

 • Biografia o fitxa tècnica
 • Resum (descripció de l’obra)
 • Opinió crítica (valoració de l’obra)
 • Biografia:
  • Escriurem aspectes de la vida del autor o autora relacionats amb el tema de l’obra que anem a ressenyar.
  • Si es tracta d’una pel·lícula, farem la biografia del director o directora i inclourem la fitxa tècnica.
 • Resum:
  • Escriurem un breu resum de l’argument de l’obra, el qual ha d’incloure:
   • El tema: Per dir sobre quin tema tracta l’obra utilitzarem una o dues paraules.
   • Les idees: Per trobar-les, buscarem en l’obra frases importants sobre el tema.
   • La finalitat: Què pretén aconseguir l’autor o autora amb les idees que hi exposa.
 • Opinió personal: constarà de dues parts (separades per punt i a banda):
  • Valoració personal (positiva o negativa) de:
   • El tema.
   • La postura adoptada per l’autor/a davant el tema.
  • Breu conclusió sobre:
   • Les noves vivències que ens ha generat.
   • Els nous coneixements que ens ha aportat.
   • La nostra postura davant el tema. Estem d’acord amb les idees que presenta? Estem en contra? Per què?
   • La possible utilitat i interès de l’obra.
   • La comparació amb altres obres sobre el mateix tema.

És recomanable que l’extensió màxima siga d’un full per les dues planes (i la mínima, d’una de les planes del full).

Veure en línia : Com fer una ressenya