Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Amor

CercaWeb (webquest) de Mercè Lajara García

per filosofem | 20/10/2008

Inici > Ètica > 4t ESO Bloc 5: Valors ètics, reptes davant dels problemes del nostre (...) > Amor

  Sumari  

Estem enamorats des de i amb el nostre cos, un cos que no es pot deslligar del nostre "jo" i tot allò que fem amb ell afecta la nostra persona.

Estem enamorats i això, com a humans que som, afecta la nostra raó (pensem), la nostra afectivitat (sentim), i la nostra voluntat (decidim).

Estem enamorats de l’altre des de la nostra pròpia autoestima perquè és imprescindible per a relacionar-nos amb les altres persones i és especialment important quan sortim amb algú.

Estem enamorats i per això confiem en l’altra persona i aquesta confiança només és possible amb una bona comunicació i un sincer diàleg.

Estem enamorats, però l’enamorament és la primera fase en el procés d’estimació de la parella ja que aquest necessita molta cura per a que esdevingui veritablement amor.

"Enamorar-se es sofrir, consisteix en desitjar una presència amb tota l’ànima, significa viure pendent d’un altre ésser, patir la seva absència amb dolor i la seva presència física amb entusiasme."

Francesc Torralba.

Viu aquesta emocionant experiència pensant, sentint, decidint...!!! en fer la cercaweb de l’amor.

 Tasca

La vostra tasca consistirà a aprofundir en el tema de l’enamorament i l’estima per tal de poder-ho explicar als alumnes del curs anterior.

Com el tema és molt ample farem cinc grups. Cada grup prepararà un dels temes següents:

  • Jo i el meu cos, som el mateix?
  • Pensem, sentim, decidim.
  • L’autoestima, una condició per a relacionar-nos
  • La comunicació i el diàleg entre les persones
  • Enamorament o amor?

Finalment haureu d’elaborar algun tipus de material que us servisca per a exposar el vostre treball als companys i les companyes de segon d’ESO.

 Procés

Primer tota la classe veurem la pel·lícula Espera al último baile, de l’any 2001 i dirigida per Thomas Carter. Al llarg del visionat de la pel·lícula respondràs un qüestionari sobre els cinc temes següents i, de forma voluntària, també pots anotar una frase o una escena que tinguen a veure amb ells i li lliuraràs al professor o professora que hi hagi a l’aula. Els temes són:

  • Jo i el meu cos, som el mateix?
  • Pensem, sentim, decidim.
  • L’autoestima, una condició per a relacionar-nos.
  • La comunicació i el diàleg entre les persones.
  • Enamorament o amor?

En segon lloc, farem una posada en comú-debat d’aquests cinc temes a partir de la pel·lícula. Caldrà que prengues nota del que ha sortit a la posada en comú i que tu, personalment, redactes un escrit en un processador de textos que faça un resum d’aquests temes, però ara, sense fer referència a la pel·lícula. (Aquesta activitat és voluntària i servirà per definir la nota final)

En tercer lloc, formarem grups de cinc persones a la classe i cada grup
aprofundirà en un d’aquests aspectes.

Cada grup tindrà, com a mínim, un text de referència i un vídeo que haurà de consultar a la web proposada. A partir d’aquesta informació fareu individualment un resum amb les 10 idees més importants que facin referència al tema que us ha tocat i li lliurareu al professor o professora.
(Consulteu la taula inferior on trobareu els links)

Posteriorment consensuareu en el grup les 10 idees que considereu més importants.

Finalment, haureu de preparar una exposició d’aquestes 10 idees que dure entre 5 i 10 minuts. Podeu utilitzar un pòster, un diaporama o qualsevol altre mitjà que considereu oportú. Penseu que va adreçat a alumnes de 2n d’ESO i, per tant, ha de ser molt clar.

Veure en línia : La webquest de l’Amor