Inici
introduccio Tasca
Procés
Avaluació
Conclusió
Guia didàctica
Recursos

Procés
OrganitzacióRepartiment de les tasques 


Exposició oral

    Per desenvolupar la tasca que teniu assignada, haureu de fer cadascuna de les següents activitats:

 • Activitat 1. Formació dels grups: treballareu en grups de quatre. El que voleu saber és: Què és el sexisme, com i on es manifesta (a la publicitat, al llenguatge, a l'educació...), com l'aprenem (el procés de socialització). Què són els feminismes? (feminisme de la igualtat, feminisme de la diferència, altres feminismes), quina és la seua història i quines són les seues propostes.

 • Activitat 2. Repartiment de les tasques: cada membre del grup representarà un rol:

  • "filòsofa feminista": busca i sel·lecciona informació sobre què són els feminisme i què és el sexisme (masclisme, androcentrisme, patriarcat...);

  • "historiadora curiosa": cerca i selecciona informació sobre història del patriarcat i història del feminisme;

  • "sociòloga compromesa": cerca i selecciona informació sobre la transmissió de models de comportament masclista;

  • el de "investigadora autodidacta": cerca i selecciona informació sobre com es manifesta el sexisme i quines alternatives proposen els feminismes.

 • Activitat 3. Recull d'informació: Cada membre del grup cercarà a internet la informació que li pertoca segons el rol triat (filòsofa, històriadora, sociòloga, investigadora). La primera eina de treball que utilitzareu serà un "cercador" (per exemple, google, trobat, bitàcoles). Amb aquest esquema davant, anoteu les adreces de les pàgines webs que heu visitat i que siguen del vostre interés. Finalment, comentareu les vostres decisions dins del grup. 

 • Activitat 4. Redacció d'un informe individual sobre el treball que heu fet en les activitats 1, 2 i 3. Per fer aquesta activitat fareu ús d'un paquet de tractament de textos.

 • Activitat 5. Creació d'un "diapograma" (presentació amb diapositives): Cada grup dissenyarà un diapograma sobre el tema "sexisme i feminisme" a partir dels informes individuals. El diaporama tindrà un mínim de 20 diapositives i un màxim de 40 diapositives. Per fer aquesta activitat fareu ús d'un paquet de "presentació de diapositives".

 • Activitat 6. Exposició oral: Cada grup exposarà el seu informe sobre "sexisme i feminisme" amb el diapograma que ha elaborat.

Enrereenrere

IniciInici

endavantEndavant

Autora: Àngels Varó Peral. Professora d'Ètica i Filosofia en Secundària al País Valencià