Inici
introduccio Tasca
Procés
Avaluació
Conclusió
Guia didàctica
Recursos

Informe

Informe1. Descripció del grup al qual pertanys i del rol que has triat.

2. Anotació de les adreces de les pàgines web:

Sexisme:

 • Definició: escrigues un mínim de tres adreces de pàgines web amb una breu descripció dels seus continguts.

 • Manifestacions: escrigues les adreces de les pàgines web amb un breu descripció dels seus continguts i organitza-les per temes: llenguatge, publicitat, educació, videojocs, sexualitat...

 • Maneres de transmissió: escrigues les adreces de les pàgines web amb una breu descripció dels seus continguts i organitza-les per temes: "procés de socialització", maneres de transmissió de models de comportament.

Feminismes:

 • Definició: escrigues un mínim de tres adreces de pàgines web amb una breu descripció dels seus continguts.

 • Història dels feminismes: escrigues les adreces de les pàgines webs amb una breu descripció dels seus continguts sobre història de l'emancipació de les dones, dels drets de les dones.

 • Dones en la història passada i present: escriu les adreces de les pàgines webs amb una breu descripció dels seus continguts sobre dones científiques, dones escriptores, dones periodistes, dones juristes, dones filòsofes...

 • Propostes feministes: escrigues les adreces de les pàgines webs amb una breu descripció dels seus continguts sobre què diuen les feministes pel que fa a l'avortament, la sexualitat, el maltractament, la violació, la "doble jornada", de l"atenció a altres", de la igualtat...

3. Selecció de la informació:

 • Lectura i síntesis dels texts: escriu un resum dels textos que has triat sobre sexisme (definició, manifestacions i maneres de transmissió) i feminismes (definició, història i propostes).

4. Redacció del tema "sexisme i feminisme" (extensió màxima: 1 full per les dues cares).

 • Introducció:Redacció

  • Plantejament de problema: definició de "sexisme" i un exemple actual

  • Relació entre sexisme i feminisme

  • Breu exposició de la teua postura davant el sexisme.

 • Desenvolupament:

  • Argumentació de la següent idea: els feminismes fan paleses les diferentes cares del sexime (utilitza exemples) i proposen alternatives no sexistes.

  • Explicació de la següent idea: el sexisme s'apren en el procés de socialització (utilitza exemples).

  • Argumentació de la teua postura davant el problema del sexisme.

 • Conclusió:

  • Escriu breument la teua conclusió.

Enrereenrere

IniciInici


Autora: Àngels Varó Peral. Professora d'Ètica i Filosofia en Secundària al País Valencià