Inici
introduccio Tasca
Procés
Avaluació
Conclusió
Guia didàctica
Recursos

Guia didàctica

Nivell

Nivell
Aquesta CercaWeb està adreçada a l'alumnat d'Ètica de 4t d'ESO, encara que també pot ser utilitzada com una eina per treballar els continguts transversals de Secundària i Batxillerat. Només s'haurien d'adaptar les activitats a les peculiaritats del grup que la treballe.

Objectius i continguts curriculars

Objectius i continguts curriculars

La CercaWeb "Sexisme i Feminisme" és adient per desenvolupar els objectius general de la matèria Ètica de 4t d'ESO, i en concret, el següents:

 • Comprendre els problemes morals de les societats actuals. Conèixer algunes de les propostes (projectes ètics) fetes per a resoldre’ls i valorar-les en funció dels drets i deures dels éssers humans.

 • Realitzar tasques en grup i participar en discussions i debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant, fent ús del diàleg per a solucionar els problemes humans.
 • Valorar els drets i llibertats humanes com a resultat de la història de la humanitat i com a condició imprescindible per a la justícia i la pau.

Pel que fa als continguts curriculars, aquesta CercaWeb tracta sobre un dels nostres problemes ètics actuals: la discriminació per raó de sexe (el masclisme); i sobre un projecte ètic contemporani, els feminismes, el qual, no només ha fet palesa la presència del sexisme en quasi tots els àmbits de la nostra vida, sinó que a més a més proposa alternatives de vida no sexista.


Procés

Temporització

Per a fer aquesta CercaWeb, com qualsevol altra, hauríem de comptar amb un mínim de dos ordinadors per grup. L'alumnat ha d'estar familiaritzat amb les eines ofimàtiques (processador de textos, editors de diaporames, navegadors...). Si no ho està, nosaltres haurem de proporcionar-li l'ajut necessari per a què puga dur a terme la tasca.


Temporització: 10 sessions
 • Sessió 1a: activitats 1 i 2. Fer els grups i repartir les tasques.

 • Sessió 2a: activitat 3. Recollir informació.

 • Sessió 3a: activitat 3. Llegir, triar i organitzar la informació recolliga tot seguint aquest esquema.

 • Sessió 4ta: acitivitat 4. Fer l'esborrany de l'informe.

 • Sessió 5ena: activitat 4. Redactar l'informe per presentar-lo com "treball de classe".

 • Sessió 6ena: activitat 5. Fer un diaporama ("presentació amb diapositives") sobre sexisme.

 • Sessió 7ena: activitat 5. Fer un diaporama sobre feminisme.

 • Sessió 8ena: activitat 6. Exposició oral de dos o tres grups amb mitjans audiovisuals.

 • Sessió 9ena: acitivtat 6. Exposició oral de dos o tres grups amb mitjans audiovisuals.

 • Sessió 10ena: activitat 6: Exposició oral de dos o tres grups amb mitjans audiovisuals.

Recursos

Recursos

A banda dels ordinadors, equipats amb les eines necessàries per a fer la tasca (Internet, navegador d'Internet, processador de textos, editor de diaporames...), també seria desitjable que l'alumnat pugués comptar amb altres materials de consulta (enciclopèdies, bibliografia feminista i sobre dones, vídeos, música...).

Avaluació

Avaluació

Sense oblidar-nos de l'autoavaluació que es farà l'alumnat seguint els criteris establerts en la CercaWeb, nosaltres avaluarem, no només els procediments sinó també l'adquisició de nous coneixements.

No es tracta només de seguir el procés tal i com està dissenyat en la CercaWeb, sinó també d'aprendre.

Enrereenrere

IniciInici

endavantEndavant

Autora: Àngels Varó Peral. Professora d'Ètica i Filosofia en Secundària al País Valencià