Inici
introduccio Tasca
Procés
Avaluació
Conclusió
Guia didàctica
Recursos

Conclusió
    Amb aquest treball sobre "sexisme i feminisme" has posat en pràctica les següents habilitats i coneixements:

  • Col·laboració en fer el grup de treball i participació en el treball d'equip.

  • Recerca i tria d'informació amb internet.

  • Producció d'un text escrit (informe).

  • Producció d'un recurs multimedia (diaporama).

  • Utilització de les noves tecnologies (ordinador, internet, tractament de textos, programa per fer diaporames, correu...) en el procés d'aprenentatge.

  • Producció d'un discurs oral (exposició oral).

  • Augment dels teus coneixements ètics.

  • Coneixement d'altres valors que també poden guiar-nos en el nostre comportament quotidià.

Per acabar, expresseu la vostra opinió sobre aquest treball. Envieu-la a l'adreça de correu de la professora. Llegirem els missatges en classe i farem un debat sobre els aspectes positius i negatius del treball realitzat.

Enrereenrere

IniciInici

endavantEndavant

Autora: Àngels Varó Peral. Professora d'Ètica i Filosofia en Secundària al País Valencià