FIEITO

¿QUE É FIEITO?

Somos unha cooperativa de traballo asociado dedicada a proporcionar servicios no eido da educación ambiental.

Dende a economía social buscamos o camiño cara ó desenvolvemento sostible, e a utilización mínima dos recursos como ferramenta para conseguir unha convivencia pacífica co entorno que nos rodea.

¿QUEN FORMA FIEITO?

Fieito está formada por técnic@s especialistas en educación, medio ambiente e conservación do entorno natural, con ampla experiencia na elaboración e posta en marcha de proxectos ambientais e educacionais.

Fieito, sociedade cooperativa galega, educación e proxectos medioambientais.
www.nodo50.org/fieto web feita por: desenart.com