Nova libro eldonita de SATeH: “Volontuloj kun okulvitroj”

Fine de majo aperis nova libro eldonita de SAT-en-Hispanio, kun titolo “Volontuloj kun okulvitroj”, kiu temas pri partopreno de eksterhispaniaj volontuloj dum la Hispana Enlanda Milito. Ĝi konsistas el du libroj, rakontantaj la spertojn de du tiaj vizitantoj, plus aliaj klarigaj tekstoj.

La unua ibro estas fakte reeldono: temas pri “La hispana tragedio”, de la nederlanda verkisto Jef Last, kiu rakontas sian partoprenon kun la respublikanaj trupoj en Hispanio dum pluraj monatoj komence de la milito, inklude de lia aktivado en intelektulaj rondoj. La libro estis eldonita unuafoje dum la milito mem, kaj jam en 1938 publikiĝis traduko al Esperanto. Ni republikigas ĝin, kun nur malgrandaj formaj adaptoj.

La dua estas “Hispana somero”, de la norvega Nordahl Grieg, kiu same rakontas siajn spertojn en Hispanio, kie li vojaĝis por partopreni la Internacian Kongreson de Verkistoj por Defendo de la Kulturo okazinta en Valencio en 1937, kaj siajn postajn vojaĝojn kiel raportisto.

Kompletigas la libron diversaj tekstoj, inter kiuj studaĵo verkita de Toño del Barrio pri la milito, la partopreno de eksterlandaj volontuloj en ĝi, kaj specife intelektuloj, pri la menciita Internacia Kongreso kaj pri la uzo de Esperanto kiel propagandilo dum la milito. Fine, vi povos trovi mallongan biografion de ambaŭ aŭtoroj.

La libro estas aĉetebla ĉe SATeH (skribu al manolo.parra (ĉe) yahoo punkto es), kaj baldaŭ en libroservoj de aliaj asocioj. La prezo estas 15 eŭroj (plus eventualaj sendokostoj). Ĝi estos prezentata kaj aĉetebla en la SAT-kongreso en Porto (en aŭgusto) kaj la hispana kongreso en Cheste (Valencio) en septembro.

Teknikaj informoj:
Titolo: Volontuloj kun okulvitroj
Last, Jef. La hispana tragedio (De Spaansche tragedie), 2a eldono
Grieg, Nordahl. Hispana somero (Spansk sommer), 1a eldono
Editoro: José Antonio (Toño) del Barrio
Tradukado: G. J. Degenkamp (La hispana tragedio), Juan Sebastiían Quintero Santacruz kaj Claude Rouget (Hispana somero), Claude Rouget (parolado de Grieg)
Aŭtoro de komplementaj tekstoj kaj notoj: Toño del Barrio
Aŭtoroj de la biografioj: Claude Rouget kaj Toño del Barrio
Enpaĝigo: Marcelo Redulez
Dezajno de kovrilo: Miguel Gutiérrez Adúriz
Eldonis: Asociación Izquierda y Esperanto SATeH (Sennacieca Asocio Tutmonda en Hispanio), Madrid, 2024
Presis: Ulzama
DL: M-11319-2024
ISBN: 978-84-09-61153-9
Formato 15x21cm – 324 paĝoj. Prezo ĝenerala: 15 €.

Por scii pli, legu ĉerpaĵon de la enkonduko, tie ĉi.