IZQUIERDA  Y  ESPERANTO
SATeH
MALDEKSTRO  KAJ  ESPERANTO

M E M B R I Ĝ U

La financa bazo de la asocio "Maldekstro kaj Esperanto - SATeH" estas tre malforta. Ni deziras multon fari, sed niaj financaj rimedoj estas tre malgrandaj. Pro tio, ni dankas ajnan mon-kontribuon ricevitan, kiu ebligas nian daŭran disvolviĝon. Se vi deziras mon-kontribui por la financa bonfarto de nia asocio, vi povas enspezi ĉe jena bank-konto:

Vi povas ankaŭ fariĝi plenrajta membro de nia asocio pagante 6 eŭrojn (nian nunan jaran kotizon) kaj informante per retmesaĝo pri, almenaŭ, viaj kompletaj nomo kaj adreso.