Membriĝu

La financa bazo de la asocio “Maldekstro kaj Esperanto – SATeH” estas tre malforta. Ni deziras multon fari, sed niaj financaj rimedoj estas tre malgrandaj. Pro tio, ni dankas ajnan mon-kontribuon ricevitan, kiu ebligas nian daŭran disvolviĝon. Se vi deziras mon-kontribui por la financa bonfarto de nia asocio, vi povas enspezi ĉe jena bank-konto:

  • Banko: BBVA
  • Posedanto: Manuel Parra Benito
  • IBAN: ES90 0182 1294 1802 0277 6277
  • BIC: BBVAESMMXXX

Vi povas ankaŭ fariĝi plenrajta membro de nia asocio pagante 6 eŭrojn (nian nunan jaran kotizon) kaj informante per retmesaĝo pri, almenaŭ, viaj kompletaj nomo kaj adreso.