IZQUIERDA  Y  ESPERANTO
SATeH
MALDEKSTRO  KAJ  ESPERANTO

77-a  KONGRESO  DE  SAT

DEKLARACIO

La 77-a Kongreso de SAT, kunveninta de la 14a ĝis la 21a de aŭgusto en Bratislavo:

 

GVIDREZOLUCIO

La 77-a Kongreso de SAT, alvokas la SAT-anaron:

La Kongreso alvokas la membrojn de la SAT-frakcioj diskonigi SAT en siaj respektivaj politikaj medioj kaj raporti pri siaj agadoj en sia frakcia rubriko en Sennaciulo.

Ne forgesu, ke SAT estas unuavice la SAT-anoj. Pensu, diskutu kaj poste mem plenumu viajn agadproponojn!

Traduko en la hispana