LAŬTE !

Dumonata  liberesprima  gazeto

Laŭte! estis dumonata liberesprima gazeto. Ĝi celis plejeble favori liberan esprimadon de ĉiuj siaj abonantoj pri ĉiuj temoj, sen tabuo kaj sen cenzuro. Krome, Laŭte! celis favori ankaŭ rektajn interrilatojn inter siaj abonantoj. Jen, omaĝe, la memprezentado de ĉi epokfara revuo, kiu ĉesis aperi fine de la jaro 2010.

Esperantisto ne estas individuo, kiu vivas nur pro kaj per Esperanto. Ni nature ligas nian scipovon de interpopola lingvo al la ĉiutaga vivo, kun la ĉiutagaj zorgoj, plezuroj kaj strebadoj. Laŭte! spegulas do la realan vivon de siaj legantoj kaj faciligas la interŝanĝojn inter ili. Jen kelkaj praktikaj sugestoj:

Ĉar Laŭte! estas ne organo de asocio, sed precipe esprimilo, povas aboni ĉiu ajn mondlingvano, komencanta aŭ pli lerta, sendistinge de fako aŭ tendenco, kiu deziras ja aktive interŝanĝi, pli ol pasive ricevi pliajn E-gazetojn.