Número 34

Apirila – abril
2007

ANARQUISMO, PARLAMENTARISMO, DEMOCRACIA

El sistema parlamentario volvió a España en 1977 como prolongación de la dictadura franquista. La voluntad popular sólo podía formularse en torno a la democracia proletaria de las asambleas. Únicamente el proletariado constituido políticamente como clase en coordinadoras o consejos […]

ANARKISMOA, PARLAMENATARISMOA, DEMOKRAZIA

Sistema parlamentarioa Espainiara 1977an itzuli zen diktadura frankistaren luzapen bezala. Herri borondatea asanbladetako langileri demokraziaren bidez adieraz zitekeen soilik. Langileriak gehiengo zabalaren interesa har zezakeen koordinakunde edo langile kontseiluetan eratua politikoki klase modura. Baina nazio, «herri» bezala sortu bihurtu zena […]