Euskaraz

Ikastolatik herri hezitzailera

Hezkuntza, helduek beren ondorengoei, sortzen diren unetik, baloreak, jakitateak eta gaitasunak helaraztea da, giza talde baten kideak bilaka diten. Biziko hamaika egoera ezberdinetan gauzatzen da: familian, auzoan, eskolan, pantailen aitzinean, saltegian, aisialdian… Haurrak eskolarizatuz, gurasoek, hezkuntzaren zati baten ardura instituzio […]

Eskolari alternatiba

Hezkuntzaren bidez haurrei zer transmititu nahi diegu? Ez ote da beharrezkoa galdera honen inguruan heldu bakoitzak sakonki gogoetatzea? Ez ote du jende gehiengoak hausnarketa hori beste batzuen esku uzten? Haurrei zein balore eta zein jakitate transmititu nahi dizkiegun gogoeta, adostu […]

Armagintza

Gerra ez da urruti gertatzen den berri bat. Gure etxean ere sortzen da egunez egun eta hor armagintzak ez dauka erantzunkizun bakarra. Bankuak, gobernuak, unibertsitatea eta neurri batean gizartearen laguntzarik gabe ez litzateke posible izango eredu hau mantentzea. Horrela adierazten […]

Masculinidades y feminismos

«Masculinidades y feminismo», Jokin Aspiazu, Ed. Virus (2017) Liburuaren aurkezpena egin arte seguruna Jokinek ez zekien zenbateraino piztuko zuen eztabaida bere liburuak. Baina horrela izan da eta eztabaida beti positiboa da. Gizon taldeei buruz, maskulinitatearen lanketari buruz eta guzti honek […]

Gazteizko gaztetxea

Gasteizko Gaztetxearen 30. urtemu-garen harira, Gaztetxeak berak idatzitako autobiografia dugu hau; komungrafia, hobeto esanda. Izan ere, Alde Zaharreko muinoko etxeak bere ahotik kontatu ditu 30 urteko ibilbide gorabeheratsuan bizitakoak, baina ho-rretarako bere barrunbeetatik pasatako pertsona(ia) as-koren laguntza izan du. Horrexegatik […]

INGURU ASANBLEARIOAREN DIAGNOSTIKO LABURRA

Espazio asanblearioen inguruko errealitatearen diagnosi bat egiterako orduan, kontu batzuk argitzea beharrezkoa iruditzen zait. Lehenik eta behin, talde desberdinetan bizitako esperientzia propioetan oinarrituta dago idatzi hau. Talde hauek, alderdi nahiz sindikatuen egituren baitan ez dauden eta asanbladan biltzen diren multzo […]

BORONDETEA EDO BOLUNTARISMOA?

Nork bere jokabidea erabakitzeko eta orientatzeko gaitasun gisa defini liteke borondatea. Giza historian mugarriak jarri eta eraldaketa sozial handiak eragin dira borondate indibidual eta kolektibo horren poderioz. Borondateak konpromisoa eta erabakitasuna eskatzen du eta bizitzaren berezko zatia da. Helburua lortzeko […]