3 enero: Fiesta en el Arenal de Bilbao por el 50 aniversario de la Revolución cubana y el 20 aniversario de Euskadi-Cuba

Viernes 2 de enero de 2009 por Círculo La Puebla

Euskadi-Cuba, la asociación vasca de amistad con Cuba, invita a la participación popular, durante todo el día 3 de enero de 2009, en el Arenal de Bilbao, en la Fiesta por el 50 aniversario de la Revolución cubana y el 20 aniversario de Euskadi-Cuba.

Euskadi-Cuba instalará una carpa con varias exposiciones, proyección de videos, puestos de venta de materiales y el plató de televisión por Internet de www.cubainformacion.tv, en el que se realizarán entrevistas a personas invitadas y desde el que se efectuarán realizaciones en directo de las diferentes actuaciones.

El programa de actividades culturales es el siguiente:

11.00-14.00: Talleres infantiles12.30-13.45: Teatro musical con KANPANOLUE
18.30-20.30: Kalejira con ORKRESTA
21.00-22.00: Espectáculo de danza cubana con SIERRA MAESTRA
22.00-24.00: Concierto del grupo DAMBA

Organiza: Euskadi-Cuba

Medios y asociaciones que colaboran: GARA, Cubainformación, Sierra Maestra (asociación de cubanos-as residentes en Euskal Herria) y Círculo Bolivariano "La Puebla".

Instituciones que colaboran: Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco (Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales), Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Basauri.

Durante todo el año 2009 la asociación Euskadi-Cuba realizará diferentes actividades en el marco de esta doble celebración.

Más información: 94-4151107 - 656410687 - medios@euskadicuba.org - www.euskadicuba.org

50 años de Revolución cubana

Durante 2009 celebramos el 50 aniversario del Triunfo de la Revolución cubana, uno de los acontecimientos de mayor envergadura histórica del siglo XX, dada su influencia durante décadas en el conjunto de las naciones del Tercer Mundo, y uno de los mayores desafíos, hoy en día, para el sistema de dominación capitalista internacional, por su proyección en la Nueva América que apuesta por el Socialismo del Siglo XXI. La Revolución cubana, en 2009, avanza como proceso de construcción de soberanía y justicia social, cuyos cimientos ideológicos, sociales y económicos son la propiedad colectiva, la participación ciudadana y la solidaridad nacional e internacional. Principios que chocan contra modelo e intereses de la élite propietaria de la industria mundial de la información y la comunicación, que proyecta una imagen maniquea, deformada y demonizada de la Revolución cubana, categorizada en su universo simplificador como “régimen castrista”. Medios de comunicación que censuran logros e indicadores de Cuba que siguen siendo sueños para muchos países del Sur: la menor cifra de mortalidad infantil de América tras Canadá (según UNICEF), la primera posición en calidad educativa en enseñanza primaria de América Latina (según UNESCO), la calificación de “único país sostenible social y ambientalmente del mundo” (según World Wide Fund for Nature-ADENA), o el mayor número de cooperantes solidarios en otros países del Sur. Todo ello, tras casi 50 años de guerra económica por parte de la potencia que controla la economía mundial y los principales resortes de decisión en las instituciones financieras y políticas globales.Con contradicciones y desafíos, en Cuba se sigue construyendo una sociedad alternativa a la del capitalismo que, hoy, muestra su rostro de miseria, desempleo, analfabetismo o carencia de servicios básicos en numerosos lugares de América Latina. Y sigue levantando, 50 años después, las banderas de la Revolución y el Socialismo.

20 años de Euskadi-Cuba

Se cumplen 20 años del nacimiento de EUSKADI-CUBA, una de las más de 2000 asociaciones de amistad y cooperación con Cuba que existen en el mundo. Una organización que, desde un perfil plural e independiente, agrupa personas con diferentes procedencias políticas unidas en torno a la solidaridad con Cuba y su Revolución, con una labor diversificada en campos como la cooperación al desarrollo, la sensibilización, la ayuda material, la difusión cultural o la información alternativa. EUSKADI-CUBA nació en 1989. Eran tiempos convulsos en los que Cuba se enfrentaba al peor momento de su historia revolucionaria. El fin del llamado "campo socialista" y de la Unión Soviética cayó con estruendo drámatico sobre el destino de la isla y las condiciones de vida de la población cubana. Por ello, en los 90, EUSKADI-CUBA, como el conjunto del Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba, centró su acción, siempre de raíz política, en el envíos de donaciones materiales, en las brigadas de solidaridad y en los primeros proyectos de cooperación. Hoy, EUSKADI-CUBA desarrolla importantes campañas de sensibilización e iniciativas de información alternativa con proyección internacional, como el portal audiovisual www.cubainformacion.tv, y canaliza un gran volumen de proyectos de cooperación, en sectores como agricultura urbana, abasto de agua, ganadería, capacitación, energías renovables, salud comunitaria, equidad de género y otros. EUSKADI-CUBA quiere seguir siendo, 20 años después, la asociación de los amigos y amigas de la Revolución cubana en Euskal Herria. Porque la solidaridad vasca con Cuba, en todas sus formas, sigue siendo necesaria. Porque, como decíamos en las campañas de comienzos de los años 90: “El bloqueo continua. La solidaridad, tambien”.


Urtarrilak 3: Jaialdia Bilboko Arenalean, Kubatar Iraultzaren 50. urteurrena eta Euskadi-Cubako 20. urteurrena ospatzeko

Euskadi-Cubak, Kubarekiko adiskidetasun euskal elkarteak, herritarrak gonbidatzen ditu 2009ko urtarrilaren 3an Bilboko Arenalean egingo den jaialdira, Kubako Iraultzaren 50. urteurrena eta Euskadi-Cubako 20.urteurrena ospatzeko.

Euskadi-Cubak karpa bat jarriko du, eta bertan hainbat erakusketa, bideo-proiekzioak, materialen saltokiak eta www.cubainformacion.tv Internet bidezko telebista-platoa egongo dira, azkenengo honetan hainbat elkarrizketa egingo zaizkie gonbidatuei eta zuzeneko hainbat ekimenen berri emango da.

Kultur ekintzen behin-behineko egitaraua hau da:

11.00-14.00: Haur tailerrak
12.30-13.45: Musika-antzerkia KANPANOLUErekin
18.30-20.30: Kalejira ORKRESTArekin
21.00-22.00: Dantza kubatarraren ikuskizuna SIERRA MAESTRAren eskutik.
22.00-24.00: DAMBA taldearen kontzertua.

Antolatzailea: Euskadi-Cuba

Komunikabide eta elkarte laguntzaileak: GARA, Cubainformación, Sierra Maestra (Euskal Herriko kubatarrak) eta "La Puebla" Talde Bolibartarra.

Erakunde laguntzaileak: Eusko Jaurlaritzako Garapenerako Lankidetza Zuzendaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Basauriko Udala.

2009. urtean zehar Euskadi-Cuba elkarteak hainbat ekintza antolatuko ditu ospakizun bikoitz honen harira.

Informazio gehiago: 94-4151107 - 656410687 - medios@euskadicuba.org - www.euskadicuba.org

Kubatar Iraultzaren 50 urte

2009an zehar Kubatar Iraultzaren 50 urteurrena ospatuko dugu, XX. Mendeko gertakarietatik garrantzi historiko handienetariko bat; hamarkadetan zehar, Hirugarren Munduko nazio multzoan izandako eraginagatik eta nazioarteko menperatze sistema kapitalistarentzat egungo erronka handienetariko bat dena, bere proiekzioa dela eta Amerika Berrian, XXI. mendeko Sozialismoagatik apustu egiten baitu.

2009an Kubatar Iraultza aurrera doa justizia sozial eta subiranotasun eraikuntza prozesu bezala, bere zimentu ideologiko, sozial eta ekonomikoak, jabego kolektiboa, herri partaidetza eta elkartasun nazional eta internazionala direlarik. Oinarri hauek komunikabideen eta informazio-industriaren jabeen elitearen interes eta ereduekin talka egiten dute. Hauek proiektatzen duten Iraultza Kubatarraren irudia, manikeoa, deformatua eta zitala baita, beraien unibertso sinplifikatuan “erregimen kastrista” moduan ezagutzen duguna.

Hedabideek, Hegoaldeko herri askorentzat ametsak lirateken Kubako lorpen eta adierazleak zentsuratzen dituzte: Kanada ondoren Amerikako haurren heriotza-tasarik txikiena (UNICEFen arabera), Latinoamerikako lehen mailako irakaskuntzako hezkuntza kalitatean lehenengo postua (UNESCOren arabera), "Munduko herri jasangarri bakarra sozialki eta ingurunearekiko” kalifikazioa (World Wide Fund for Nature-ADENAren arabera), edo Hegoaldeko beste herrietan kooperante solidario kopuru handiena daukana. Hau guztia, ia 50 urteko gerra ekonomikoa izanda, ekonomia mundiala eta instituzio politiko eta finantziero globaletan erabaki nagusiak kontrolatzen dituen potentziaren aldetik.

Erronka eta kontraesanekin, Kuban gizarte alternatibo bat eraikitzen jarraitzen dute, Latinoamerikako hainbat tokietan miseria aurpegia, langabezia, analfabetismoa edo oinarrizko zerbitzu eza erakusten duen kapitalismoaren aurrean. Eta jasotzen jarraitzen ditu, 50 urte geroago, Sozialismoren eta Iraultzaren banderak.

Euskadi-Cuba, 20 urte

EUSKADI-CUBAren jaiotzatik 20 urte betetzen dira, Kubarekin munduan dauden 2000 elkartasun eta kooperazio elkarteetariko bat. Erakunde honek, profil anitz eta independiente batetik, jatorri politiko ezberdinetako pertsonak batzen ditu Kuba eta bere Iraultzaren elkartasunaren inguruan, garapen kooperazioa, sentsibilizazioa, laguntza materiala, hedapen kulturala edo informazio alternatiboa bezalako arloetan banatutako lanarekin.

EUSKADI-CUBA 1989an jaio zen. Garai zail haietan, Kubak, bere historia iraultzailearen momenturik gogorrenari aurre egiten zion. “Eremu sozialista” delakoaren eta Sobiet Batasunaren amaierak dramatikoki eragin zuen irlaren etorkizunean eta kubatar herritarren bizi baldintzetan. Horregatik, 90ko hamarkadan, EUSKADI-CUBAk, Kubarekiko Nazioarteko Elkartasun Mugimenduko beste taldeek egin bezala, bere jarduera, beti ere sustrai politikoarekin, emandako materialak bidaltzera, elkartasun brigadetan eta kooperazio lehenengo proiektuetan zentratu zuen.

Egun EUSKADI-CUBAk, sentsibilizazio kanpaina garrantzitsuak garatzen ditu, baita proiekzio internazionaleko informazio alternatiboaren ekimenak ere, www.cubainformacion.tv ikus-entzunezko ataria bezala. Kooperazio proiektu bolumen handia bideratzen du ere, arlo ezberdinetan: hiri-nekazaritza, ur horniketa, abelazkuntza, gaikuntza, energia-berriztagarriak, komunitate-osasuna, genero ekitatea eta beste batzuk.

EUSKADI-CUBAk, 20 urte beranduago, Euskal Herriko Kubatar Iraultzaren lagunen elkartea izaten jarraitu nahi du. Euskal elkartasuna Kubarekiko, era guztietan, beharrezkoa izaten jarraitzen duelako. 90ko hamarkadaren hasierako kanpainetan esaten genuen bezala: “Blokeoak jarraitzen du. Elkartasunak ere bai”.


Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | | Visitantes : 3 / 11667

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio Actividades del Círculo   ?

Sitio desarrollado con SPIP 3.0.15 + AHUNTSIC

Creative Commons License