paloma   paloma

cedsala@nodo50.org

http://cedsala-informa.blogspot.com/

   
Home Page Image
 
 


 
Honduras

Cartel fiesta

 

Concentración

 

_______________

 

 


 


 
 


BRIGADAS

CEDSALA (Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica) és una organització de solidaritat política internacionalista, que té com a objecte el suport als moviments i organitzacions populars que lluiten per la transformació radical de les seues societats, per a superar la pobresa, l'alienació i l'explotació. Denunciem el sistema capitalista internacional, el neoliberalisme i les estructures de dominació imperialistes, com els causants de l'empobriment de les grans majories del planeta. 

COM ENTENEM LES BRIGADES

CEDSALA no és cap agència de viatges, ni pretenem ser una alternativa a la manera de viatjar que coneixem com a turística.

Amb els viatges solidaris pretenem fomentar la SOLIDARITAT amb distintes realitats, cercant un intercanvi mutu, amb el fi de contribuir a transformar i generar nous valors i models de referència més justs i solidaris.

Conèixer les relacions de desigualtat i explotació que avui imperen en el món i poder-les analitzar. Conèixer més a prop les situacions més concretes dels països de destinació, per mitjà de les seues organitzacions i institucions, segons el cas i del treball que s’hi haja de realitzar.

Motivar les/els brigadistes per què a la seua tornada continuen treballant en la solidaritat, donant a conèixer el que allí han vist i, en la mesura del possible, integrant-se en organitzacions de solidaritat.

BRIGADES DE TREBALL I SOLIDARITAT 2009

Introducció a la realitat del país, mitjançant les xerrades oferides per les organitzacions populars (per a tots/totes els/les brigadistes).

 

GUATEMALA
- Acompanyament a organitzacions populars camperoles.
- Treball amb organitzacions de Drets Humans.
- Suport al tema de gènere en diverses comunitats.

NICARAGUA
Recolzament i treball amb la Ràdio Caribe. Treball amb Comunitats i Organitzacions Populars. Puerto Cabezas. Costa Atlàntica.

COLÒMBIA
Acompanyament i solidaritat política amb comunitats rurals i urbanes i a  les organitzacions populars colombianes, amb les que construïm la Xarxa de Germanor i Solidaritat amb Colòmbia

ARGENTINA - PARAGUAI

Acompanyament i solidaritat amb els col·lectius indígenes i de camperols implicats en la problemàtica ecològica, social i política de la zona de la triple frontera (Argentina, Paraguai i Brasil), localització geogràfica de l’aqüífer Guaraní.

 

Descarga la ficha para solicitarnos información

mapasud

LES BRIGADES ES REALITZARÁN, DEPENENT DE PAÏSOS, ELS MESOS DE JULIOL I AGOST

 

 

ADRECES COMITÉS DE SOLIDARITAT AL PAIS VALENCIÀ

 

ALACANT
Col.lectiu de Solidaritat d’Alacant
C/ Gravina, 4-1r
03002 ALACANT

 

ALCOI
COSPALLA
C/ Perú, 41
03800 ALCOI
(Alacant)

 

ELX
Associació de Solidaritat amb Nicaragua i América Llatina
C/ Eslava, 123 – 1r. Esq
03204 ELX
Tels: 96 663 29 77 – 96 663 26 89
Jesús García
C/ Alginet, 9 – 8ªB
03203 ELX
(Alacant)

 

CANALS
Col.lectiu de Solidaritat
Apartat de Correus, 41
46650 CANALS
(La Costera)
Tel: 96 224 06 22

 

¿Qué son las Brigadas?

Amb els viatges solidaris pretenem fomentar la SOLlDARITAT amb distintes realitats, cercant un intercanvi mutu, amb el fi de contribuir a transformar i generar nous valors i models de referència més justs i solidaris.
Conéixer les relacions de desigualtat i explotació que avui imperen en el món i poder-les analitzar.

BRIGADES DE TREBALL I SOLlDARITAT 2008 (Descàrrega PDF)
LES BRIGADES ES REALlTZARAN, DEPENENT DE PAÏSOS, ELS MESOS DE JULlOL I AGOST

Introducció a la realitat del país, mitjansant les xerrades oferides per les organitzacions populars (per a totes les persones brigadistes).

Brigadas Guatemala

Guatemala

Acompanyament a organitzacions populars camperoles.
Treball amb organitzacions de Drets Humans.
Suport al tema de génere en diverses comunitats.

ANAGRAMA CUC

Vivencias de una brigadista
Guatemala, 1 al 31 de agosto de 2008
Mercedes Esteve Mateu (Texto completo)

agosto2008web

Colombia

Assistència a l'Encontre de Pobles en Ressistència a celebrar en Bogotá i acompanyament a organitzacións populars de la Xarxa de Germanor i Solidaritat de Colombia

 

Recorte cartel jornada

Paraguay

  • La lucha de un pueblo y una alternativa para los sin-tierra

    FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES.

Incrementar su capacidad de incidencia política.
Talleres de Capacitación.
Banco de datos.
Reuniones de líderes, jóvenes y mujeres
Campamento juvenil.
Mujeres capacitación sobre: unidad productiva; impacto de la crisis agraria para las mujeres; participación femenina en la organización; Empoderamiento; Acompañamientos a grupos de mujeres en las comunidades y formación de dos nuevos grupos.

Comunidad El Triunfo: una alternativa

El Triunfo es una comunidad que ocupó en 1989 y que, con la dirección del compañero Tomás Zayas, miembro de la dirección internacional de la LIT-CI, ha venido consolidando el modelo alternativo que impulsa ASAGRAPA en las demás comunidades.

Recorte