Arrel de la web > Campanyes > Desmilitaritzem l’educació: fora armes de l’escola!!!

Desmilitaritzem l’educació: fora armes de l’escola!!!

Article de Jordi Martí Font, coordinador de la revista ’Catalunya’ de la CGT

dimecres 23 de desembre de 2009, per  remenaire

La imatge no és massa coneguda perquè només la veu qui treballa dins de les aules d’escoles i instituts d’aquest país, però en aquests àmbits ja s’ha fet habitual. Una colla de nens i de nenes miren des de les seves corresponents taules una agent dels Mossos d’Esquadra que amb una mà recolzada a la pistola i una altra recolzada a la porra, com si fos una autèntica ‘cow boy’, els explica “els perills d’Internet” o qualsevol altre dels tallers que el cos policial ofereix gratuïtament als centres educatius de les quatre províncies. N’hi ha per remenar i triar, inclòs un per als centres de Primària en què, per tal de familiaritzar els nens i les nenes amb la policia, se’ls posen manilles i se’ls ensenyen els diversos models de porres que els agents utilitzen contra “els dolents” que s’ho mereixen. Per emmanillar algun nen o nena, l’agent pregunta prèviament “qui és el més dolent de la classe?” i els alumnes responen i assenyalen la víctima de la demostració.

GIF - 13.1 kB

D’anècdotes viscudes i explicades pel professorat i per mestres que els han tingut a l’aula n’hi ha tantes com “classes” fan els uniformats, un fotimer. Per què fan la seva xerrada armats? Doncs, segons la Conselleria d’Interior, perquè la porra, que anomenen defensa, i la pistola, que anomenen pistola, formen part de l’uniforme i no se’n poden separar. Els qui us en rèieu de les ximpleries i els absurds que la disciplina militar aplicava a la vida dels joves que feien la “mili” ja us en podeu riure de les ximpleries i absurds de la disciplina policial que anomena “part de l’uniforme” les armes que utilitzen els agents. Una porra és una porra i una pistola una pistola. Ni una ni altra són cap uniforme ni part d’aquest.

El curs passat, una Mossa d’Esquadra que feia una d’aquestes xerrades en un centre del Penedès, amb pistola i porra, en ser interrogada sobre per què havia de portar una pistola dins de l’aula va respondre que així els nens i les nenes s’acostumaven a la policia democràtica de què gaudien, perquè la policia sempre havia estat molt associada a la repressió i en canvi ara, en veure les armes i poder-les tocar, els feia una altra impressió. L’argumentari, com veieu, està poc treballat de moment, però ja el posaran al dia, no us preocupeu. Això sí, esperem que els alumnes, quan vagin a la universitat, no gosin protestar per la seva privatització o pel que sigui, perquè si recorden les paraules de l’agent mentre altres professionals de la porra les descarreguen a les seves costelles les paraules de l’agent els sonaran a engany.

Com que sembla que de tot això just ara estem a les beceroles i els plans d’Interior van directament dirigits a policialitzar els espais educatius o, el que és el mateix però dit més refinadament, a familiaritzar dia sí i dia també l’alumnat amb els uniformes, les porres i les pistoles, una colla de mestres i professors s’han unit en una campanya que amb el nom de Desmilitaritzem l’Educació intenta dir en veu alta el que tothom veu i sap. I què és el que tothom veu i sap?, doncs que el rei va nu o, el que és el mateix, que els Mossos porten pistoles i porres a les aules i, dins d’una aula, aquestes “parts de l’uniforme” no només hi sobren sinó que hi haurien d’estar prohibides. Per això, des de la campanya en qüestió s’ha proposat als claustres dels centres educatius de Catalunya que prenguin acords en el sentit que si els Mossos no canvien d’actitud es quedin a la porta, perquè els centres educatius han de ser i són espais de pau, i per tant lliures d’armes. I si els claustres no ho accepten, que de tot hi ha a la vinya del senyor… Maragall, aleshores sempre queda la decisió personal dels ensenyants d’objectar davant dels armats. Fer classes amb una pistola és un contrasentit i si ells no ho entenen cal dir-los ben alt i clar que ni ara ni mai volem que hi hagi armes dins dels centres educatius de Catalunya. Ni ara ni mai.

Font: http://www.cgtcatalunya.org/spip.php?article3454

Desmilitaricemos la educación : fuera armas de la escuela"
La imagen no es demasiado conocida por que sólo la ve quien trabaja dentro de las aulas de escuelas e institutos de este país, pero en estos ámbitos ya se ha hecho habitual.

Un grupo de niños y de niñas miran desde sus correspondientes pupitres a una agente de los Mossos d’Esquadra que con una mano apoyada en la pistola y otra apoyada en la porra, como si fuera una auténtica ’cow boy’, les explica " los peligros de Internet" o cualquier otro de los talleres que el cuerpo policial ofrece gratuitamente a los centros educativos de las cuatro provincias. Hay para tomar y elegir, incluido uno para los centros de Primaria en el que, para familiarizar a los niños y las niñas con la policía, se les ponen esposas y se les enseñan los diversos modelos de porras que los agentes utilizan contra "los malos" que se lo merecen. Para esposar a algún niño o niña, el agente pregunta previamente "quién es el más malo de la clase ?" Y los alumnos responden y señalan la víctima de la demostración.

De anécdotas vividas y contadas por el profesorado y por maestros que los han tenido en el aula hay tantas como "clases" dan los uniformados, un montón. ¿Por qué hacen su charla armados ? Pues, según la Consejería de Interior, porque la porra, que llaman defensa, y la pistola, que llaman pistola, forman parte del uniforme y no se pueden separar. Los que os reíais de las tonterías y los absurdos que la disciplina militar aplicaba a la vida de los jóvenes que hacían la "mili" ya os podéis reír de las tonterías y absurdos de la disciplina policial que llama "parte del uniforme" las armas que utilizan los agentes. Una porra es una porra y una pistola una pistola. Ni una ni otra son ningún uniforme ni parte de éste.

El curso pasado, una Mossa d’Esquadra que hacía una de estas charlas en un centro del Penedès, con pistola y porra, al ser interrogada sobre por qué tenía que llevar una pistola dentro del aula respondió que así los niños y las niñas se acostumbraban a la policía democrática de que gozaban, porque la policía siempre había sido muy asociada a la represión y en cambio ahora, al ver las armas y poder tocar, les daba otra impresión. El argumentario, como veis, está poco trabajado por el momento, pero ya lo pondrán al día, no se preocupe. Eso sí, esperamos que los alumnos, cuando vayan a la universidad, no se atrevan a protestar por su privatización o lo que sea, porque mientras otros profesionales de la porra las descargan en sus costillas las palabras de la agente le sonarán a engaño.

Como parece que de todo esto justo ahora estamos en pañales y los planes de Interior directamente dirigidos a policializar los espacios educativos o, lo que es lo mismo pero dicho más refinadamente, a familiarizar día sí y día al alumnado con los uniformes, las porras y las pistolas, un grupo de maestros y profesores se han unido en una campaña que con el nombre de Desmilitaricemos la Educación intenta decir en voz alta lo que todo el mundo ve y sabe. Y qué es lo que todo el mundo ve y sabe ?, Pues que el rey va desnudo o, lo que es lo mismo, que los Mossos llevan pistolas y porras en las aulas y, dentro de un aula, estas "partes del uniforme" no sólo sobran sino que deberían estar prohibidas. Por ello, desde la campaña en cuestión se ha propuesto a los claustros de los centros educativos de Cataluña que tomen acuerdos en el sentido de que si los Mossos no cambian de actitud se queden en la puerta, porque los centros educativos deben ser y son espacios de paz, y por tanto libres de armas. Y si los claustros no lo aceptan, que de todo hay en la viña del señor … Maragall, entonces siempre queda la decisión personal de los enseñantes de objetar ante los armados. Dar clases con una pistola es un contrasentido y si ellos no lo entienden hay que decirles bien alto y claro que ni ahora ni nunca queremos que haya armas dentro de los centros educativos de Cataluña. Ni ahora ni nunca.

Jordi Martí Font, coordinador del "Catalunya"

La versión castellana la tomamos de http://www.kaosenlared.net/noticia/desmilitaritzem-leducacio-fora-armes-lescola

SPIP | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0