Arrel de la web > Enllaços > Radio > test-cb

test-cb

dimecres 29 d’abril de 2009, per  remenaire

test porticoluna

codi amb _ a l’object

<_object data="http://nodo50.org/casc/plugins/auto/itheora/itheora/index.php?v=http://porticoluna.org:8000/contrabanda" type="text/html" style="width: 300px; height: 300px;">

test giss

codi amb _ a l’object

<_object data="http://nodo50.org/casc/plugins/auto/itheora/itheora/index.php?v=http://stream.giss.tv:8000/oietema8.ogg" type="text/html" style="width: 300px; height: 300px;">

test audio que funciona: NO live

<_object data="http://nodo50.org/casc/plugins/auto/itheora/itheora/index.php?v=http://aptitude.earax.net/IMG/20090903-comunes.ogg" type="text/html" style="width: 300px; height: 300px;">

SPIP | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0