Arrel de la web > Campanyes > Per una Universitat desmilitaritzada (2)

Per una Universitat desmilitaritzada (2)

Pasem a l’acció: mails al legislatiu

dimecres 11 d’abril de 2007, per  remenaire

Com ja us vam informar, Justícia i Pau i la Fundació per la Pau promouen la campanya "Per una Universitat desmilitaritzada". Aquesta campanya neix del Projecte de Llei sobre la carrera militar, que en aquests moments està en fase de discussió al Congrés dels Diputats.

Aquest Projecte de Llei preveu atorgar una titulació universitària per als aspirants a oficial de les forces armades mitjançant la creació d’uns nous "centres universitaris de defensa". És a dir, es pretén donar caràcter universitari als estudis militars i establir un lligam orgànic amb les acadèmies i centres docents militars, adscrivint-los a universitats públiques.

Si aquesta Llei prospera, la formació dels oficials militars es convertirà de facto en ensenyament universitari i s’establirà una influència directa del Ministeri de Defensa en la vida universitària. Això suposarà en definitiva la penetració de la cultura militar i de la guerra a la Universitat.

A més de la difusió del manifest, proposem l’enviament col·lectiu de cartes al ministre de defensa, a la ministra d’educació i als diferents partits polítics. Et proposem un model de carta amb les adreces electròniques corresponents.

T’animem a que participis d’aquesta acció i que ens ajudis a divulgar la campanya "Per una Universitat desmilitaritzada" reenviant aquest missatge a qui ho consideris oportú.

Model de carta [CATALÀ]

Senyor, senyora,

Assabentat que està en discussió en el Congrés dels Diputats el Projecte de llei de carrera militar, que preveu donar caràcter universitari als estudis militars i la creació d’un sistema de centres universitaris militars adscrits a la universitat, vull manifestar-li el següent:

Fins avui dia, els militars que han tingut interès a rebre una educació universitària han pogut matricular-se en qualsevol facultat com qualsevol altre ciutadà. Per tant, les portes de les universitats han estat sempre i han de continuar obertes a totes les persones, sigui quina sigui la seva vocació i la seva professió. La Universitat no exclou cap persona.

Ara bé, un assumpte diferent és convertir els estudis militars o la formació dels oficials militars en ensenyament universitari. La missió de la Universitat és ser l’espai de la raó, de la cultura, de la ciència i de l’aprenentatge de les professions que poden contribuir al progrés de la humanitat, és a dir, de tot allò oposat a la guerra i a la seva preparació. Exèrcit i Universitat són institucions incompatibles.

La creació d’una vinculació formal entre Universitat i Exèrcit pot comportar la integració o presència de militars de carrera, en tal qualitat de militars, en els òrgans de govern universitaris, així com la intervenció o influència, directa o indirecta, del Ministeri de Defensa en la vida universitària i, en definitiva, la penetració de la cultura militar i de la guerra en la Universitat.

En conseqüència, considerem necessari que s’elimini d’aquest Projecte de llei l’atribució de caràcter universitari a l’ensenyament militar i l’establiment d’un sistema de centres universitaris militars adscrits a la universitat. La cultura de guerra no ha d’entrar a la Universitat. El que s’hauria de promoure a les facultats -dedicant-hi més recursos- és l’educació per la pau, la cultura de la pau i la investigació per la pau.

Cordialment,

Firma,

[càrrec, professió...]


Relació d’adreces:

- Defensa: José Antonio Alonso, jose.alonso@diputado.congreso.es
- Educació i Ciència: Mercedes Cabrera, mercedes.cabrera@diputada.congreso.es

Portaveus dels partits polítics a la comissió de Defensa:

- Nom // Grup parlamentari // e-mail
- Jesús Cuadrado // Socialista // jesus.cuadrado@diputado.congreso.es
- Josep Maldonado // CIU // josep.maldonado@diputado.congreso.es
- Gaspar Llamazares // IU-ICV // gaspar.llamazares@diputado.congreso.es
- Joan Herrera // IU-ICV // joan.herrera@diputado.congreso.es
- Iñaki Txueka // EAJ-PNV // itxueka.isasti@diputado.congreso.es
- MªAsunción Oltra // PP // maria.oltra@diputada.congreso.es
- Joan Puig // ERC // joan.puig@diputado.congreso.es

Envia una còpia a: justiciaipau@justiciaipau.org i info@fundacioperlapau.org


Modelo de carta [castellano]

Señor, señora,

Enterado que está en discusión en el Congreso de los Diputados el Proyecto de ley de carrera militar, que prevé dar carácter universitario a los estudios militares y la creación de un sistema de centros universitarios militares adscritos a la universidad, quiero manifestarle lo siguiente:

Hasta hoy, los militares que han tenido interés en recibir una educación universitaria han podido matricularse en cualquier facultad como cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, las puertas de las universidades han estado siempre, y así deben continuar, abiertas a todas las personas, sea cual sea su vocación y su profesión. La Universidad no excluye a ninguna persona.

No obstante, un asunto diferente es convertir los estudios militares o la formación de los oficiales militares en enseñanza universitaria. La misión de la Universidad es la de ser el espacio de la razón, de la cultura, de la ciencia y del aprendizaje de las profesiones que pueden contribuir al progreso de la humanidad, es decir, de todo aquello opuesto a la guerra y a su preparación. Ejército y Universidad son instituciones incompatibles.

El establecimiento de un vínculo formal entre Universidad y Ejército puede comportar la integración o presencia de militares de carrera, en esa calidad de militares, en los órganos de gobierno universitarios, así como la intervención o influencia, directa o indirecta, del Ministerio de Defensa en la vida universitaria y, en definitiva, la penetración de la cultura militar y de la guerra en la Universidad.

En consecuencia, consideramos necesario que se elimine de este Proyecto de ley la atribución de carácter universitario a la enseñanza militar y el establecimiento de un sistema de centros universitarios militares adscritos a la universidad. La cultura de guerra no ha de entrar en la Universidad. Lo que se debería promover en los centros universitarios -dedicando para ello más recursos públicos- es la educación por la paz, la cultura de la paz y la investigación por la paz.

Cordialmente,

Firma,

[cargo, profesión...]

SPIP | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0