Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako eguna

Azaroaren 25ean Indarkeria Matxistaren Aurkako Nazioarteko Eguna dela eta, 20 elkarte feministak deitutako XXI martxaren aurkezpena

Ezkerraldeko eta Meatzaldeko emakume taldeek indarkeria matxistaren aurkako urteroko martxa deitu dute larunbat honetarako.Santurtzi eta Barakaldo arteko mobilizazioa. 11:30ean abiatuko da Santurtziko Kabieces biribilgunetik eta 13:00etan amaituko da Barakaldoko Herriko Plazan.

Una veintena de asociaciones de mujeres convoca una marcha por el día contra la violencia machista

Una veintena de organizaciones de mujeres de la Margen Izquierda y Zona Minera ha convocado una marcha este sábado 21 de noviembre, entre Santurtzi y Barakaldo, con motivo de la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La protesta comenzará a las 11.30 en la rotonda de Kabieces en Santurtzi y se espera que finalice en Barakaldo a las 13.00 horas, en la Herriko Plaza.


Prentsa oharra

2020KO AZAROAREN 25EKO MANIFESTUA

Ezkerraldeko eta Meatzaldeko emakume-elkarteek eta talde feministek, Indarkeria Matxistaren aurkako Nazioarteko Eguna dela eta,azaroaren 25eko martxa aldarrikatzailea aurkezten dugu, ‘Gure ahotsak, gure indarra’ lelopean

Indarkeria matxista, giza eskubideen urraketa bat da eta emakumeen* gorputzen aurkako diskriminazio mota bat, generoan oinarritutako indarkeria guztiak izendatzen dituena eta izaera fisiko, sexual, psikologiko, ekonomiko eta instituzionaleko kalteak edo sufrimenduak eragiten dituena da, gizartearen arlo guztietan zapaltzen gaituen sistema kapitalista, heteropatriarkal eta arrazistaren ondorioa da: etxeetan, kaleetan, lanean, ikastetxeetan, sare sozialetan, eguneko zentroetan, ospitaletan…

Gainera, osasun, gizarte eta ekonomi krisiak, covid19ak areagotu duena, are gehiago larriagotu ditu emakume guztiok jasaten ditugun indarkeria matxistaren egoerak

Euskal Herrian, 2020 urtean zehar, lau emakume*erailak izan dira; bi Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE), Meatzaldean zehazki; eta bi Iparralden.

Irailera arte 3.253 emakume izan dira indarkeria matxistaren biktima, 1.803 Bizkaian. EAEn 4.000 eraso matxista baino gehiago izan dira, Eusko Jaurlaritzak jakitera eman dituen datu ofizialen arabera.

Argi dago Justizia heteropatriarkala dela, sistema judizialak ez gaitu babesten eta erakundeek ez dute irmo jokatzen errealitate horren aurrean.

Nazkatuta gaude! Martxan gaude eta indarkeria matxistaren mila aurpegien aurka mobilizatzen gara: eraso sexistak, sexu-erasoak eta beste indarkeria batzuk, hala nola fisikoa, psikologikoa, ekonomikoa eta instituzionala.

Adibide argia Gurasoen Alienazio Sindromea (SAP) izenekoa da, eremu instituzional eta juridikoetan emakumeei eta seme-alabei gezurrekin erasotzen diena. Isilik eta beldurrez nahi gaituzte, baina guk esaten dugu gure ahotsak gure indarra dela.

Indarkeria matxista desagerrarazteko, aldaketak bultzatu behar dira, honako hauek lehenetsiz:

– Prebentzioa hezkuntza-eremu guztietan, komunikabideetan, lan-, osasun- eta
bizitegi-eremuetan.
– Emakumeen* ahalduntzea, autodefentsa feministaren bidez aldaketarako ezinbesteko bide gisa.
– Formakuntza feminista, bizi garen eredu kapitalista, heteropatriarkal eta arrazistarekiko kritikoa izatea ahalbidetuko duena.

Horregatik, ezinbestekoa da komunikabideek ikuspegia aldatzea, ez gaitzatela biktima ahul gisa ikusi, gertaerak beren izenekin izendatuz, izugarrikeriak ematen baitizkigu bortxatutako emakumeei buruz hitz egiten entzuteak.

Fokua gizon erasotzaileengan jartzea nahi dugu. Kontakizuna ere emakumeen aurkako indarkeria da. Jendarteak tratu txarren egileak publikoki gaitzesten ez dituen bitartean, inoiz ez da behar bezala baloratuko erasotzailearen erantzukizuna.

Bestalde, premia zehatzei erantzun behar zaie, eta, horregatik, erakundeei eta udalei (herritarrengandik hurbilen daudenak direlako) eskatzen dizkiegu indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko neurriak eta baliabideak, kontzientzia eta sentsibilitate feminista duten profesionalekin batera, are gehiago, covid19 egoerarekin, honako hauez gain:

• Prestazio ekonomiko duinak, azkarrak eta nahikoak, baita alokairu sozialak.
• Larrialdiko aholkularitza-zentroak, arreta juridiko eta psikologikoarekin
• Genero-indarkeriaren arloko 24 orduko gizarte-zerbitzuak eta epaitegi espezifikoak, prestakuntza feminista egiaztatua duten profesionalekin.
• Aurrez aurreko arreta, emakumeek behar dituzten baliabide guztietan
• Erasotzaileen berehalako kontrola eta zaingoa.
• Berehalako babes-aginduak.
• Harrera-pisuak udalerri guztietan, emakume guztien beharretara egokituta eta eskuragarri.
• Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak babesteko protokolo eraginkor bat aktibatzea.
• Genero-indarkeriako zantzuak daudenean, bisitarik edo zaintzarik ez ematea.
• Arreta-zerbitzu publikoak eta doakoak (haurtzaindegiak, jantokiak, egoitza publikoak)
• Autodefentsa feministari buruzko prestakuntza, doakoa eta eskuragarria.
• Berdintasunari, sexu-aniztasunari, hezkidetzari eta genero-indarkeriari buruzko prestakuntza-planak ezartzea, euskal kurrikulumean adierazten den bezala.
• Indarkeria matxistaren mila aldeak irudikatzen dituzten sentsibilizazio-kanpainak.
• Espazio guztiak emakumeentzat ere bizigarriak direla bermatzea.

Baliabide horiek guztiak irisgarriak, egokituak eta erakundeek nahitaez bete beharrekoak izatea exijitzen dugu, eta baliabideen arteko lana modu eraginkorrean koordinatzea.

Azkenik, dei egiten diogu jendarte osoari kontzientzia hartzera eta jardutera, eta, bereziki, gu guztioi, emakume guztioi, lankide eta aliatu feministoi. Anitzak gara, paregabeak gara, emakumeak* gara eta batuta gaude eta egongo gara!

Aurten Abanto-Zierbenan erail zituzten bi emakumeentzat ere oroitzapen berezia izan nahi dugu gaur. Paola eta Miren, gure oroimenean zaudete. Gaur salaketa eguna da, bihar, etzi eta egunero gure borroka izango den bezala. Boterea dugu eta errespetatuak izateko eskubidea dugu.

Indarkeria matxistaren aurka gure ahotsak, gure indarra!!!
GORA BORROKA FEMINISTA!!!

Andere Bidatz Portugaleteko Talde feminista
Argitan Barakaldoko Emakumeentzako Aholku Etxea
Asociaciones Culturales de Mujeres de Gallarta, Ortuella, Zierbena, Muskiz y Las Amigas de Portugalete.
Asociación de Mujeres Alaiak de Mendi Alde de Rontegi
Asociación de Mujeres Emelka de Las Carreras
Asociación de Mujeres de Sanfuentes
Asociación de Mujeres Neba-Neba de Sestao
Bagabiltza
Centro Cultural de la Mujer de Mamariga, Santurtzi
Emari Sestaoko Talde Feminista
Fekoor Comisión de Mujer por la Igualdad
Gorantza Asociación de mujeres para la salud
Grupo de Mujeres de Trapagaran Amaris
Iretargi Barakaldoko Emakume Feminista
Koral Alaitasuna de Sestao
Lore More Portugaleteko Emakume gazteak
Malvaloca de Muskiz
Marimatraka Santurtziko Talde Feminista
Portugaleteko Mugimendu Feminista
TNT feminista (Trapagarango talde feminista)


MANIFIESTO 25N  2020

Las asociaciones de mujeres y grupos feministas de Margen Izquierda y Zona Minera presentamos La marcha reivindicativa del 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista, bajo el lema ‘Nuestras voces, nuestra fuerza’.

La violencia machista, entendida como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra los cuerpos de las mujeres*, que designa todos los actos de violencia basados en el género e implican o pueden implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica, económica e institucional, es consecuencia del sistema capitalista, heteropatriarcal y racista que nos oprime en todos los espacios de la sociedad: en los hogares, en las casas, en las calles, en los empleos, en los trabajos, en los centros de estudios, en las redes sociales, en centros de día y hospitales…

Además, la crisis sanitaria, social y económica, agudizada por el covid19, ha agravado más si cabe, las situaciones de violencia machista que sufrimos todas las mujeres*

En Euskal Herria, en lo que llevamos de 2020 han sido asesinadas cuatro mujeres*: dos en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV),concretamente en la Zona Minera; y dos en Iparralde.

Hasta septiembre de este año se han contabilizado 3.253 mujeres víctimas de la violencia machista,1.803 en Bizkaia.

En la CAV ha habido más de 4.000 agresiones machistas, según datos oficiales que ha hecho públicos el Gobierno Vasco.

Es evidente que la Justicia es heteropatriarcal, el sistema judicial no nos protege y las instituciones no actúan con firmeza frente a esta realidad.

¡Estamos hartas! Estamos en marcha y nos movilizamos contra las mil caras de la violencia machista: agresiones sexistas, agresiones sexuales y otras violencias como la física, psicológica, económica e institucional.

Un ejemplo es la aplicación del llamado Síndrome Alienación Parental (SAP), que agrede con mentiras a mujeres e hij@s en ámbitos institucionales y jurídicos. Nos quieren calladas y con miedo pero nosotras afirmamos que nuestras voces son nuestra fuerza.

Para avanzar en la erradicación de la violencia machista es necesario propiciar cambios, priorizando:

– La prevención en todos los ámbitos educativos, medios de comunicación, espacio laboral, sanitario y residencial.
– El empoderamiento de las mujeres como vía imprescindible para el cambio a través de la autodefensa feminista.
– Y la formación feminista que permita a la sociedad ser crítica con el modelo capitalista, heteropatriarcal y racista en el que vivimos.

Por esto es imprescindible que los medios de comunicación cambien el enfoque, que no se nos visibilice como víctimas vulnerables, denominando los hechos por su nombre, porque nos duele horrores oír hablar de mujeres violentadas. Queremos que el foco se ponga en los hombres agresores. El relato también es violencia hacia las mujeres.

Mientras la sociedad no repudie y condene públicamente a los maltratadores, nunca será suficientemente valorada la responsabilidad del agresor.

Por otro lado, se debe atender a las necesidades concretas y por ello exigimos a las Instituciones y a los Ayuntamientos (por ser los más cercanos a la población) y más aún esta situación del covid19 medidas y recursos con profesionales con conciencia y sensibilidad feminista para luchar contra la violencia machista:

● Prestaciones económicas dignas, rápidas y suficientes, además de alquileres sociales.
● Centros de asesoramiento de urgencia con atención jurídica y atención psicológica gratuita y accesible.
● Servicios sociales y juzgados específicos de violencia de género de 24 horas con profesionales con formación feminista acreditada.
● Atención presencial en todos los recursos necesarios para la atención de las mujeres*
● Control y vigilancia al agresor/maltratador de forma inmediata.
● Órdenes de protección inmediata que no sean papel mojado.
● Pisos de acogida en todos los municipios adaptados y accesibles a las necesidades de todas las mujeres.
● Activación de un protocolo efectivo que proteja a menores víctimas de violencia machista.
● No conceder visitas ni custodias cuando haya indicios de violencia de género.
● Servicios de atención públicos y gratuitos (guarderías, comedores, residencias…)
● Formación en autodefensa feminista gratuita y accesible.
● Implantar planes de formación en igualdad, diversidad sexual, coeducación y violencia de género, tal como se indica en el currículum vasco.
● Campañas de sensibilización que representen las mil caras de la violencia machista.
● Asegurar que todos los espacios resulten habitables también para las mujeres.

Exigimos que todos estos recursos sean accesibles, adaptados y de obligado cumplimiento para las instituciones y que el trabajo entre recursos sea en coordinación efectiva.

Por último, hacemos un llamamiento a toda la sociedad a tomar conciencia y actuar, y en especial a todas nosotras, mujeres, compañeras y aliadas feministas. ¡Somos diversas, somos únicas, somos mujeres y estamos y estaremos unidas!

Hoy también queremos tener un recuerdo especial para las dos mujeres que fueron asesinadas en Abanto-Zierbena este año. Paola y Miren, estáis en nuestra memoria. Hoy es un día de denuncia, como lo será mañana, pasado y cada día en nuestra lucha. Tenemos el poder y tenemos el derecho a ser respetadas.

¡¡¡CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA… NUESTRAS VOCES, NUESTRA FUERZA!!!
GORA BORROKA FEMINISTA!!!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail