Berdinkideen oinarrizko errenta eta feminismoak

Emakume eta oinarrizko errentari buruzko gogoeta eta eztabaidak zainketa lanaren ikustezintasuna, pobreziaren feminizazioa, kapitalismoaren eta patriarkatuaren arteko aliantzak, baita bi sistema zapaltzaile hauei aurre emateko errenta honek duen garrantzia ere agerian jartzen dute.

Berdinkideen oinarrizko errenta heteropatriarkatu kapitalistari buru emateko baliozko tresna dela uste dugu, feminismoek ikuspegi berri hau gehituz gero borroka sareen sorkuntza sustatuko luketelako.

Logika patriarkalak etxeetan behar-beharrezkoak diren zaintza-lanak emakumeoi bakarrik egitera behartzen gaituelako, lan hauetan berrantolaketa politikak eta dinamika hau apurtu dezaketen zerbitzu soziokomunitarioekin batera, oinarrizko errenta hirugarren zutabe gisa aurkezten dugu gizarte ekofeminista batera abiatzeko helburuarekin. Enpleguaren erdigunetik bizitzaren erdigunera pasatu nahi dugu, enplegurik gabe bizi dezakegulako, baina ez guztion ardura den giza-biziaren zainketarekin erlazionaturiko lanarik gabe.

Oinarrizko errenta, mugimendu feministaren aniztasunetik proposatuta, pobreziaren aurkako eta aberastasunaren banaketarako tresna garrantzitsua da, benetako eraldaketa sozialerako baldintzak ezartzera eta zapalketa modu guztietatik askatzera lagundu baitezake.

Berdinkideen oinarrizko errentaren proposamena bi ataleko tailer batean azalduko dugu. Lehenengoan, atal teorikoan; definizioaz, ezaugarriez, helburuez eta abar arituko gara. Bigarrenean, aldiz, Euskal Herrian DBE (Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta)-ren baldintzak emakumeon gorputz eta bizitzetan zer nolako eragina duten aztertuko dugu.

RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES Y FEMINISMOS

Desde ARGITAN la reflexión y el debate sobre Mujer y Renta Básica nos llevan a desvelar la invisibilidad del trabajo de los cuidados, las alianzas del capitalismo con el patriarcado, la feminización de la pobreza y la importancia de la renta básica como herramienta para enfrentar ambos sistemas de opresión y dominación.

La Renta Básica de las iguales quiere ser una herramienta muy válida para nuestras luchas contra el heteropatriarcado capitalista y poder incorporarla desde los feminismos para la creación de redes de lucha desde esta nueva visión.

Queremos presentar la Renta Básica en una sociedad ecofeminista , acompañada de políticas de reorganización de los trabajos que no se pueden dejar de hacer y de la existencia de servicios sociocomunitarios que garanticen que la lógica patriarcal de los hogares no va a obligar a que las mujeres los sigamos realizando en solitario. Queremos pasar de la centralidad del empleo a la centralidad de la vida, porque se puede vivir sin empleo pero no sin trabajar, sobre todo los trabajos asociados al cuidado de la vida humana que corresponden a todos y a todas.

La Renta Básica se convierte así en un instrumento de lucha contra la pobreza y de distribución de la riqueza. La iniciativa de la Renta Básica pretende contribuir a las luchas feministas. Desde la diversidad del Movimiento feminista contribuir a luchar contra todo tipo de opresión y crear condiciones para llegar a procesos de auténtica transformación social.

Metodológicamente la propuesta tiene un formato de taller dividido en dos partes: Una primera parte más teórica sobre la Renta Básica de las iguales, características, definición, objetivos, etc.

Otra más centrada en la práctica cotidiana de la RGI en Euskal Herria y su impacto en los cuerpos y vidas de las mujeres.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail