Contra la Censura de l'Ajuntament de València

Des de la Mesa del Pintem volem denunciar(en castellano abajo)

El proppassat 17 de desembre de 2005 se celebrà, al Barri del Carme de València, una jornada cívica per la llibertat d'expressió amb nom de Pintem Junts!. El motiu de la jornada era la reivindicació dels carrers del barri com a lloc on poder expressar les diferents formes de pensar i viure. Mitjançant la música, el teatre, la pintura de murals, la poesia, etc... reivindicàrem el dret bàsic a expressar-nos lliurement (amb respecte però sense complexos i sense haver de passar la mà pel llom de les autoritats) davant les amenaces que constantment rebem les persones compromeses amb els moviments socials del barri per part de grups feixistes de la Ciutat de València. Amb aquesta activitat reivindicativa responguérem de manera vital, horitzontal i positiva a les amenaces i intents per part d'aquells a qui no els agrada que la gent pense distint a ells, les quals ja foren denunciades públicament mitjançant el comunicat de premsa fet públic el 26 d'octubre de 2005, el qual ha rebut el suport de centenars de col·lectius i persones d'arreu el món.[http://www.poesiasalvaje.com/indexcatcomunicado.html].

Sembla ser que a l'Ajuntament de València no li agrada el significat d'aquesta jornada. Durant la setmana de Nadal, la contracta dels serveis de neteja municipals (Societat d'Agricultors de la Vega) ha dut a terme una censura selectiva d'aquells murals que expressaven qüestions polítiques o socials. Així desaparegueren total o parcialment murals que denunciaven la precarietat laboral, la repressió, l'especulació al barri del Carme o la mala gestió del Pla Riva... És obvi que l'Ajuntament es complau de les expressions artístiques més o menys neutres que li puguen donar a la ciutat un aspecte més o menys "bohemi" o "europeu" però no paeix gens bé que eixes expressions vinguen de col·lectius i persones amb consciència social i que els missatges siguen crítics amb la realitat social que ens toca viure.

Des de la Mesa del Pintem volem denunciar aquest intent del Govern Municipal d'acallar selectivament les opinions crítiques amb el seu model de ciutat. Pensem que l'Ajuntament amb aquesta actitud patètica, autoritària i superba, està posant-se al nivell dels grups d'extrema dreta que amenaçaren l'octubre passat persones del barri simplement per la seua manera de ser i pensar. Els nazis utilitzen l'amenaça d'agressió, l'Ajuntament utilitza el silenciament i la repressió.

Pensem que l'Ajuntament de València podria utilitzar els recursos públics en coses molt més honroses que fer desaparèixer les veus polítiques que no li agraden o que li són adverses. Que mentre el barri cau malalt d'especulació i brutedat s'està fent malversació dels fons públics amb l'única intenció de fer-nos creure que vivim en el millor món dels possibles.

Per tot això denunciem l'actitud sectària, censuradora i excloent de l'Ajuntament de València i anunciem que no tolerarem cap atac a la llibertat d'expressió.

Silenciar opinions polítiques, censurar iniciatives populars del Barri del Carme, no pot ser una bona solució. Quan es tanquen les portes, quan s'esborren discursos,... s'obri el carrer.

Pel Barri del Carme!
Per la llibertat d'expressió!
Construïm alternatives!
más fotos de los grafos borrados:

CONTRA LA CENSURA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

El pasado 17 de diciembre de 2005 se celebró, al Barrio del Carme de València, una jornada cívica por la libertad de expresión con el nombre de Pintem Junts!. El motivo de la jornada era la reivindicación de las calles del barrio como lugar donde poder expresar las diferentes formas de pensar y vivir. Mediante la música, el teatro, la pintura de murales, la poesía, etc... reivindicamos el derecho básico a expresarnos libremente (con respeto pero sin complejos y sin pasar la mano por el lomo de las autoridades) ante las amenazas que constantemente recibimos las personas comprometidas con los movimientos sociales del barrio por parte de grupos fascistas de la Ciudad de València. Con esta actividad reivindicativa respondimos de manera vital, horizontal y positiva a las amenazas e intentos por parte de aquellos a quienes no los gusta que la gente piense distinto a ellos, las cuales ya fueron denunciadas públicamente mediante el comunicado de prensa hecho público el 26 de octubre de 2005, el cual ha recibido el apoyo de centenares de colectivos y personas de todas partes el mundo.[http://www.poesiasalvaje.com/indexcatcomunicado.html].

Parece ser que a l’Ajuntament de València no le gusta el significado de esta jornada. Durante la semana de Navidad, la contrata de los servicios de limpieza municipales (Sociedad de Agricultores de Vega) ha llevado a término una censura selectiva de aquellos murales que expresaban cuestiones políticas o sociales. Así desaparecieron total o parcialmente murales que denunciaban la precariedad laboral, la represión, la especulación al barrio del Carme o la mala gestión del Plan Riva ... Es obvio que el Ayuntamiento se complace de las expresiones artísticas más o menos neutras que le puedan dar a la ciudad un aspecto más o menos "bohemio" o "europeo" pero no asume nada bien que esas expresiones vengan de colectivos y personas con conciencia social y que los mensajes sean críticos con la realidad social que nos toca vivir.

Desde Mesa del Pintem queremos denunciar este intento del Gobierno Municipal de acallar selectivamente las opiniones críticas con su modelo de ciudad. Pensamos que el Ayuntamiento con esta actitud patética, autoritaria y soberbia, está poniéndose al nivel de los grupos de extrema derecha que amenazaron el octubre pasado personas del barrio simplemente por su manera de ser y pensar. Los nazis utilizan la amenaza de agresión, el Ayuntamiento utiliza el silenciamiento y la represión.

Pensamos que l’Ajuntament de València podría utilizar los recursos públicos en cosas mucho más honorables que hacer desaparecer las voces políticas que no le gustan o que le son adversas. Que mientras el barrio cae enfermo de especulación y suciedad se está haciendo malversación de los fondos públicos con la única intención de hacernos creer que vivimos en el mejor mundo de los posibles.

Por todo esto denunciamos la actitud sectária, censuradora y excluyente de l’Ajuntament de València y anunciamos que no toleraremos ningún ataque a la libertad de expresión.

Silenciar opiniones políticas, censurar iniciativas populares del Barrio del Carme, no puede ser una buena solución. Cuando se cierran las puertas, cuando se borran discursos,... se abre la calle.


Por el Barrio del Carme!
Por la libertad de expresión!
Construimos alternativas!

HORAS DESPUES DE SACAR ESTE COMUNICADO OFRECEMOS ESTA NUEVA IMAGEN, DONDE SE MUESTRA LA FORMA EN LA QUE EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA HA DESTRUIDO LA TOTALIDAD DE LA ARTE COLECTIVA DEL PINTEM JUNTS, REALIZADA CON EL TRABAJO, BAJO Y ESFUERZO DE MAS DE 800 PERSONAS. DE ESTA SEGUNDA ACCION DEL AYUNTAMIENTO, LA MESA DEL PINTEM SACARA PRONTO UN NUEVO COMUNICADO

pintem