Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ètica > Bloc 6. La igualtat entre homes i dones
Bloc 6. La igualtat entre homes i dones


Continguts d’aquest bloc temàtic:

  1. Dignitat de la persona, igualtat en llibertat i diversitat.
  2. Causes i factors de la discriminació de les dones. Igualtat de drets i de fet.
  3. Alternatives a la discriminació. Prevenció i protecció integral de la violència contra les dones.