Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ètica > Bloc 5. Problemes socials del món actual
Bloc 5. Problemes socials del món actual


Continguts d’aquest bloc temàtic:

  1. Factors que generen problemes i discriminacions. Valoració ètica des dels drets humans. Propostes d’actuació.
  2. La globalització i el desenvolupament. Poder i mitjans de comunicació.
  3. Ciutadania global. Desenvolupament humà sostenible. Cooperació. Els moviments compromesos en la defensa dels drets humans.
  4. Els conflictes armats i l’actuació de la comunitat internacional en la seva resolució.