Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ètica > Bloc 4. Ètica i política. La democràcia. Els valors constitucionals
Bloc 4. Ètica i política. La democràcia. Els valors constitucionals


Continguts d’aquest bloc temàtic:

  1. Democràcia i participació ciutadana.
  2. Institucions democràtiques de l’Estat Espanyol, de la comunitats autònomes i de la Unió Europea: fonament i funcionament. L’ordenament jurídic espanyol com a instrument de regulació de la convivència. Institucions i normes fonamentals.
  3. La Constitució espanyola. Drets i deures fonamentals en la Constitució.
  4. Educació civicotributària.